Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmä

Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmän tavoitteena on tukea palvelujen uudistamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelujen järjestämisvastuun hallittua siirtoa hyvinvointialueille. Ryhmä tukee alueellista valmistelutyötä palveluiden järjestämisen osalta, jotta uudistus etenisi järjestämislakien tarkoituksen mukaisesti varmistaen yhdenvertaiset, yhteentoimivat ja kustannustehokkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut koko maassa. Valmisteluryhmän tehtävät tarkentuvat uudistuksen edetessä ja valmisteluryhmien välisen työnjaon selkeytyessä. Palvelujen järjestäminen – ottaen huomioon kumpikin hyvinvointialueiden toimialoista - on laaja kokonaisuus, joten todennäköisesti valmisteluryhmälle tullaan asettamaan eri teemojen alaryhmiä työn edetessä.

Palveluiden järjestämisvastuun sisältö

Palveluiden järjestämisvastuun sisältö Lain hyvinvointialueesta 7 § mukaan hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta. Lisäksi hyvinvointialue vastaa järjestettävien palvelujen yhdenvertaisesta saatavuudesta, tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamistavan valinnasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta ja viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. Hyvinvointialueen on toteutettava sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden ja alueen turvallisuuden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Palveluiden järjestämisvastuun toteuttaminen edellyttää monipuolista tietopohjaa. Lisäksi on otettava huomioon toimialojen muu lainsäädäntö. Hyvinvointialueen tulee laatia hyvinvointialuestrategia ja sen osana palvelustrategia, jonka tulee sisältää palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset sekä säädetyt palvelutavoitteet. Järjestämisen strategisia linjauksia ovat mm. palvelurakenteen ja palveluverkon periaatteet, palvelumuodot (sisältäen digitaaliset palvelut) sekä muiden hyvinvointialueiden kanssa tehtävä yhteistyö.

Valmisteluryhmän tehtävät:

  • Tukea palvelujen järjestämisen valmistelutyötä
  • Ylläpitää tilannekuvaa alueellisesta palveluiden järjestämisen valmistelusta
  • Tarkentaa ja päivittää palvelujen järjestämisen osuus valtakunnallisessa uudistuksen tiekartassa tunnistaen kriittiset kysymykset ja toimenpiteet uudistuksen valmistelun eri vaiheissa
  • Varmistaa osaltaan yhteistyö kansallisten ja alueellisten toimijoiden, kehittämishankkeiden ja muiden valmisteluryhmien välillä uudistuksen edetessä

Työssään valmisteluryhmän tulee hyödyntää ja päivittää aiemmassa valmistelussa tehtyä materiaalia (esim. Järjestäjän käsikirja, Järjestäjän tietomalli) sekä tunnistaa ja jakaa alueilla kehitettyjä hyviä käytäntöjä.

Valmisteluryhmän kokoonpano

Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Eveliina Pöyhönen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Valmisteluryhmän jäsenistö koostuu eri ministeriöiden lisäksi muista kansallisista toimijoista ja jokaisen muodostuvan hyvinvointialueen edustajista. Valmisteluryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita tarpeen mukaan.

Tarkemmat tiedot valmisteluryhmästä ja sen jäsenistä löydät alla olevista tiedostoista.

Palveluiden järjestämisen valmisteluryhmän sihteeristö:

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM, puheenjohtaja
Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM
Tapani Hämäläinen, lääkintöneuvos, STM
Harri Jokiranta, ohjelmapäällikkö, STM
Pasi Ryynänen, yksikön johtaja, SM
Riikka-Leena Leskelä, tutkimusjohtaja, NHG
Tuomas Nikoskinen, senior manager, NHG

Lisätietoja

Sirkku Pikkujämsä, lääkintöneuvos, STM, 0295 163 014, etunimi.sukunimi(at)gov.fi
Elina Kettunen, suunnittelija, STM, 0295 163 540, etunimi.sukunimi(at)gov.fi