Palvelujen kehittäminen


Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ehkäisevään ja ennakoivaan toimintaan sekä asiakaslähtöisyyteen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä. Tätä edistävät yhdessä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma, Työkykyohjelma ja Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuus.​

Yhteistyön tavoitteet ​

  • sujuva asiakas- ja palveluohjaus ​
  • julkisen sektorin ja järjestöjen tiivis yhteistyö tulevaisuuden sote-keskuksissa​
  • asiakas- ja palveluohjauksessa kiinnitetään erityistä huomiota paljon palveluja tarvitseviin ja muihin erityisryhmiin ​
  • sote-ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaita tehokkaasti myös järjestöjen toimintoihin ja palveluihin​

Tavoitteita toteutetaan yhteistyöllä niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi teemallisia tapahtumia sekä tiedon jakamista julkisen sektorin järjestöjen yhteistyön hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelma

Peruspalveluja kehitetään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Ohjelman tarkoituksena on perustaa Suomeen laaja-alaisia sosiaali- ja terveyskeskuksia, joista ihminen saa tarvitsemansa avun yhden yhteydenoton kautta.

Palveluja kehitetään ja sovitetaan yhteen katkeamattomiksi palveluketjuiksi ja kokonaisuuksiksi. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ohjaavat ihmisen sellaisiin palveluihin, joista hän saa tarvitsemansa yksilöllisen avun oikea-aikaisesti.

Ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja kehitetään kokonaisuutena. Kehittämistyötä tehdään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman ohella monissa muissa hankkeissa.