Lapsi- ja perhepalveluja parannetaan muutosohjelmassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020–2022 Sanna Marinin hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Ohjelman avulla halutaan vahvistaa erityisesti seuraavia asioita:

  • Perhekeskukset ja lasten, nuorten ja perheiden varhainen tuki arjessa
  • Lasten ja nuorten matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • Lastensuojelun monialaisuus

Näitä kahta ensimmäistä kokonaisuutta tukevat kehittämistoimet toteutetaan osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelmaa.

Sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimi toimivat yhteistyössä lasten ja nuorten palveluissa

Suurin osa lapsista ja nuorista kohdataan päivittäin varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Toimivat yhteistyörakenteet turvaavat sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön siten, että lasten ja nuorten tarpeisiin voidaan vastata joustavasti.

Lapsiperheiden palvelujen parantaminen jatkuu yli hallituskausien

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen on jatkoa vuosina 2016–2019 toteutetulle muutosohjelmalle.

Lisätietoja

johtava asiantuntija Hanne Kalmari, THL, p. 0295 247 779, etunimi.sukunimi(at)thl.fi
sosiaalineuvos Elina Palola, STM, p. 0295 163 595, etunimi.sukunimi(at)gov.fi