Maakuntien rahoituksen valmistelun lähtökohtia

Hallitusohjelman mukaan maakuntien rahoitus perustuisi valtion rahoitukseen. Maakuntien verotusoikeus selvitetään parlamentaarisesti.

Maakunnat päättäisivät itsehallintonsa nojalla rahoituksen käytöstä ja kohdentamisesta. Maakuntien väliset erot palvelutarpeissa ja järjestämisen olosuhteissa otettaisiin huomioon valtion rahoituksen määräytymistekijöissä.

Rahoituksen on turvattava perustuslain edellyttämällä tavalla riittävien sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen. Hallitusohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä tavoitteena on myös kustannusten kasvun hillintä. Rahoitusmallin on siten sisällettävä kannusteet kustannusten kasvun hallintaan. Tällä turvataan osaltaan julkisen talouden kestävyyttä.

Rahoitus tarkistetaan vuosittain

Maakuntien rahoituksen taso tarkistettaisiin vuosittain. Maakuntien itsehallinnollisen päätöksenteon ja pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää, että rahoitus on maakuntien ennakoitavissa. Tämä otetaan huomioon valmisteltavassa mallissa. Samalla pohditaan maakunnille kannusteita kehittää ja uudistaa toimintaa ja palveluja.

Valtion rahoitus jakautuisi maakuntien välillä rahoituslain määräytymisperusteiden mukaan. Koko maan rahoituksen tasossa on tarkoitus ottaa huomioon vuosittain etukäteen maakuntien kustannuksia kasvattavat tekijät: sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen arvioitu kasvu sekä hintojen ja tehtävien muutokset.

Tavoitteena riittävä rahoituksen taso

Lisäksi valmistelussa on ollut esillä rahoituksen tarkistaminen jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Tavoitteena on, ettei laskennallisen rahoituksen taso pääsisi erkanemaan todellisista kustannuksista.

Maakunnalla olisi oikeus saada valtiolta myös lisärahoitusta, jos maakunnalle tuleva rahoitus ei turvaisi alueella riittäviä sosiaali- ja terveyspalveluja.

Maakuntien talouden ohjaus

Maakuntien talous muodostaisi jatkossa merkittävän osan julkisesta taloudesta. Suunnitteilla on valtion ja maakunnan välinen vuosittainen ohjaus- ja arviointiprosessi. Sen tarkoituksena on arvioida rahoituksen riittävyyttä ja rahoituslain kriteerien toimivuutta. Sen avulla tunnistetaan ennakoivasti toimintaympäristössä tapahtuvia, sekä paikallisia että valtakunnallisia muutoksia.

Hyvän ennakoinnin avulla palveluiden ja toimintatapojen kehittäminen on mahdollista taloudellisen tasapainon säilyttämiseksi.

Lisätietoja

Finanssineuvos Markku Nissinen, VM, p. 0295 530 314

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM, p. 0295 530 266

Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, VM, p. 0295 530388

Neuvotteleva virkamies Antti Väisänen, STM, p. 0295 163044