Kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituslaskelmat

Kuntien rahoituslaskelmat

Lokakuussa 2020 julkistetut arviolaskelmat on tehty vuoden 2020 tasossa, ja niitä on päivitetty vuoden 2019 lopullisten tilinpäätöstietojen perusteella. Hyvinvointialueille siirtyvät sote- ja pelastustoimen kustannukset on laskettu kuntien vuosien 2018–2019 tilinpäätösten keskiarvotietona ja nostettu arvioituun koko maan vuoden 2020 tasoon. Myös kuntien tulotiedot on päivitetty valtiovarainministeriön uusimpien arvioiden mukaan.

Laskelmat ovat edelleen alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta koronaepidemian vaikutusten takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa. Lopullinen laskenta tehdään sote-uudistuksen voimaantuloa edeltävän vuoden tasossa.

Tarkemmat laskentaperusteet sekä kunnittaiset ja kuntaryhmittäiset vaikutukset kuntien talouteen ilmenevät alla olevasta laskentataulukosta.

Hyvinvointialueiden (aiemmin sote-maakuntien) rahoituslaskelmat

Arviolaskelmat on tehty vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätöstietojen mukaisten kuntien sote-tehtävien ja pelastustoimen kustannusten perusteella. Vuoden 2019 kustannustaso on korotettu vuoden 2020 tasoon. 

Vuoden 2020 tasossa kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä noin 19,4 mrd. euroa. Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat vuoden 2020 tasossa 458 milj. euroa. Hyvinvointialueiden yleiskatteinen rahoituspohja on siten 19,86 mrd. euroa. 

Määräytymistekijät perustuvat vuoden 2018 tilastotietoihin.

Hyvinvointialueiden laskelmia päivitetään vielä useaan kertaan ennen uudistuksen voimaantuloa. Laskelmat ovat alustavia ja niihin tulee suhtautua poikkeuksellisen varauksellisesti koronakriisin vaikutusten takia.

Laskelmia päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Helmi-maaliskuussa päivitetään kustannuspohja sekä määräytymistekijät. Syys-lokakuussa tehdään tarkistus kustannuspohjaan toteutuneen tiedon perusteella.

Tutki sote-uudistuksen vaikutuksia kuntaasi valtionosuussimulaattorilla

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on rakentanut sote-uudistuksen kuntakohtaisten arviolaskelmien tulkitsemisen tueksi tiedoston, jonka avulla voi tarkastella sote-uudistuksen vaikutuksista yksittäisen kunnan talouteen uudistuksen eri vaiheissa. Tällä pyritään helpottamaan kunnan talouden suunnittelua sekä luomaan läpinäkyvyyttä uuden valtionosuusjärjestelmän muutoksiin, tasauselementteihin ja laskentaperusteisiin.

Visualisointeja kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta

Kokosimme kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta powerpoint-paketin, jossa esitellään tärkeimpiä kuntien ja hyvinvointialueiden rahoitukseen liittyvä asioita kuvallisesti. Dioja saa käyttää vapaasti esityksissä. Tiedosto on päivitetty vastaamaan hallituksen 13.10. linjauksia.