Kuntien ja sote-maakuntien rahoituslaskelmat

Kuntien rahoituslaskelmat

Nykyinen arviolaskelma on tehty vuoden 2020 tasossa, ja se perustuu kustannustietojen osalta kuntien ilmoittamiin talousarviotietoihin vuosilta 2019 ja 2020. Tulotiedot perustuvat valtiovarainministeriön arvioihin. Laskelmat ovat alustavia ja niihin liittyy poikkeuksellista epävarmuutta koronakriisin vaikutusten takia. Laskelmia päivitetään vielä useampaan kertaan ennen lopullista laskentaa.

Lopullinen laskenta tehdään voimaantuloa edeltävän vuoden tasossa.

Sote-maakuntien rahoituslaskelmat

Arviolaskelmat on tehty kuntien ilmoittamien sote-tehtävien ja pelastustoimen kustannusten perusteella (tilinpäätösennakko 2019 ja talousarvio 2020). Tiedot löytyvät tutkikuntia.fi-sivuilta.

Vuoden 2020 tasossa kuntien siirtyvät sote-kustannukset ovat yhteensä 19 075 M€. Tästä vähennetään ympäristöterveydenhuollon kustannus (75 M€) ja kuntien rahoitusosuus työmarkkinatuesta (386 M€). Maakuntien sote-tehtävien rahoitus on siten 18 614 M€ (3 392 €/as). Kuntien pelastustoimen tehtävien kustannukset ovat  vuoden 2020 tasossa 443 M€ (81 €/as). Maakuntien yleiskatteinen rahoituspohja on siten 19 056 M€ (3 472 €/as). Määräytymistekijät perustuvat vuoden 2018 tilastotietoihin.

Sote-maakuntalaskelmia päivitetään vielä useaan kertaan ennen uudistuksen voimaantuloa. Laskelmat ovat alustavia ja niihin tulee suhtautua poikkeuksellisen varauksellisesti koronakriisin vaikutusten takia.

Laskelmia päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Helmi-maaliskuussa päivitetään kustannuspohja sekä määräytymistekijät. Syys-lokakuussa tehdään tarkistus kustannuspohjaan toteutuneen tiedon perusteella.

Tutki sote-uudistuksen vaikutuksia kuntaasi valtionosuussimulaattorilla

Valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osasto on rakentanut sote-uudistuksen kuntakohtaisten arviolaskelmien tulkitsemisen tueksi tiedoston, jonka avulla voi tarkastella sote-uudistuksen vaikutuksista yksittäisen kunnan talouteen uudistuksen eri vaiheissa. Tällä pyritään helpottamaan kunnan talouden suunnittelua sekä luomaan läpinäkyvyyttä uuden valtionosuusjärjestelmän muutoksiin, tasauselementteihin ja laskentaperusteisiin.