Rakenneuudistuksen valtionavustukset

Valtionavustusta myönnetään erityisesti sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämiseen ja yhtenäistämiseen, esimerkiksi

  • ohjauksen kehittämiseen
  • palveluverkkoa koskevaan selvitykseen ja suunnitelmaan
  • palveluketjujen ja -kokonaisuuksien määrittelyyn
  • palveluverkon ja palveluketjujen johtamisen kehittämiseen ja tiedolla johtamiseen
  • tieto- ja viestintäteknisten ratkaisujen yhtenäistämiseen ja
  • muiden kustannuskehityksen hillintään liittyvien toimenpiteiden valmisteluun.

Avustuksilla tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä.

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia myös useisiin muihin hallitusohjelman mukaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin.

Haku on päättynyt ja avustuspäätökset on tehty.

Avustuspäätökset

Valtionavustukset olivat haettavana keväällä 2020.

30.6.2020 infon esitysaineisto: 

Valtionavustushakujen päätökset

Rakenteellista uudistamista tukevien hankkeiden valtionavustuksia koskevat päätökset on tehty. Vuonna 2020 STM myönsi valtionavustuksia yhteensä noin 120 miljoonaa euroa. Hakemuksia rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun jätettiin 24 ja hakemusten yhteissumma oli n. 156,3 milj. euroa. Valtionavustusta myönnettiin kaikille hakeneille alueille.

Hakulomake ja liitteet

Lisätietoja

Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaavat STM:ssä:

osastopäällikkö Kari Hakari, [email protected] (avustusta koskevat kysymykset)

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected] (avustusta koskevat kysymykset)

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected] (digitalisaatioon liittyvät kysymykset)

asiantuntija Krista Björkroth, [email protected] (tekniset kysymykset)