Valtionavustukset: sote-rakenneuudistus

Haku on päättynyt ja avustuspäätökset on tehty.

Avustuspäätökset

Hakemuksia rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushakuun jätettiin 24. Valtionavustusta päätettiin myöntää kaikille alueille.

Hakeminen

Hakijana voi olla maakunnan alueelta järjestämisvastuussa oleva kunta tai kuntayhtymä. Avustuksen saaja voi olla myös maakunnan liitto, jos hanketta toteuttavat tahot näin sopivat.

Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle hankekokonaisuudelle kussakin maakunnassa.

Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu asukasluku tulee olla vähintään 80 prosenttia maakunnan asukasluvusta tai asetuksen 3 momentissa tarkoitetun erityisen syyn perusteella määritellyn muun alueen asukasluvusta.

Myönnettävän valtionavustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 80 prosenttia hankkeen valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.

Hakuaika valtionavustuksiin alkoi 20.1.2020 ja päättyi 30.4.2020. 

Hankeopas

Hankeoppaassa kerrotaan sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun tukeen myönnettävän valtionavustuksen käyttötarkoituksesta sekä periaatteista ja käytännöistä, joita noudatetaan avustuksen hakemisessa ja myöntämisessä sekä hankkeiden hallinnoinnissa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja raportoinnissa.

Hakulomake ja liitteet

Lisätietoja

Avustusta koskeviin kysymyksiin vastaavat STM:ssä

osastopäällikkö Kari Hakari, [email protected] (avustusta koskevat kysymykset)

eritysasiantuntija Antti Kuopila, [email protected] (avustusta koskevat kysymkset)

erityisasiantuntija Pilvi Rantanen, [email protected] (digitalisaatioon liittyvät kysymykset)

asiantuntija Krista Björkroth, [email protected] (tekniset kysymykset)