Siirtymäkauden rahoitus

Uudistuksen voimaantulovuonna 2023 siirrytään suoraan täysimääräiseen laskennalliseen rahoitusmalliin, jolloin tarvetekijöiden muutos otetaan rahoituksessa huomioon täysimääräisesti. Siirtymävaiheessa kunnilta siirtyvien kustannusten ja hyvinvointialueen laskennallisen rahoituksen välistä eroa kuitenkin tasataan epäsymmetrisellä siirtymätasauksella niin, että muutos on enintään +200 ja -100 euroa asukasta kohden laskettuna seitsemän vuoden aikana. Yli menevä osuus tasoitetaan toistaiseksi pysyvällä muutostasauksella.

Vuosittainen rahoituksen muutos nykytilanteeseen verrattuna siirtymäkaudella on enintään

  • 1. vuosi: 0 euroa/asukas
  • 2. vuosi: +/-10 euroa/asukas
  • 3. vuosi: +/-30 euroa/asukas
  • 4. vuosi: +/-60 euroa/asukas
  • 5. vuosi: +90/-75 euroa/asukas
  • 6. vuosi: +150/-90  euroa/asukas
  • 7. vuosi: +200/-100 euroa/asukas (toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus)