Siirtymäkauden rahoitus

Uudistuksen voimaantulovuonna siirrytään suoraan täysimääräiseen laskennalliseen rahoitusmalliin, jolloin tarvetekijöiden muutos otetaan heti huomioon täysimääräisesti. Siirtymävaiheessa kunnilta siirtyvien kustannusten ja sote-maakunnan laskennallisen rahoituksen välistä eroa kuitenkin tasataan siirtymätasauksella niin, että muutos on enintään +/- 150 euroa asukasta kohden laskettuna seitsemän vuoden aikana. Yli menevä osuus tasoitetaan toistaiseksi pysyvällä muutostasauksella.

Vuosittainen rahoituksen muutos nykytilanteeseen verrattuna siirtymäkaudella on enintään

  • 1. vuosi: 0 euroa/as
  • 2. vuosi: +/- 10 euroa/as
  • 3. vuosi: +/- 30 euroa/as
  • 4. vuosi: +/- 60 euroa/as
  • 5. vuosi: +/- 90 euroa/as
  • 6. vuosi: +/- 120 euroa/as
  • 7. vuosi: +/- 150 euroa/as (toistaiseksi pysyvä siirtymätasaus)