Sote-maakunnan johtaminen

Jokaisella sote-maakunnalla on sote-maakuntavaltuusto, joka vastaa sote-maakunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää sote-maakunnan ylintä päätösvaltaa. Sote-maakuntavaltuustoon valitaan valtuutetut ja varavaltuutetut sote-maakunnassa toimitettavissa maakuntavaaleissa. Sote-maakuntavaltuuston toimikausi on neljä vuotta. Valtuutettuja valitaan 59–89 sote-maakunnan asukasluvun perusteella.

Sote-maakuntavaltuusto asettaa sote-maakuntahallituksen ja sote-maakunnan muut toimielimet sekä valitsee sote-maakuntajohtajan. Sote-maakuntahallitus johtaa sote-maakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Sote-maakuntajohtaja johtaa sote-maakuntahallituksen alaisena sote-maakunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Sote-maakuntavaltuuston tehtävistä säädetään sote-maakuntalaissa. Sote-maakuntavaltuusto päättää mm. sote-maakuntastrategiasta, sote-maakunnan hallintosäännöstä sekä sote-maakunnan talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

Sote-maakunnan toimielimet

Sote-maakunnan pakolliset toimielimet ovat

  • Sote-maakuntavaltuusto
  • Sote-maakuntahallitus
  • Tarkastuslautakunta
  • Kansalliskielilautakunta (kaksikielisessä sote-maakunnassa)
  • Saamen kielen lautakunta (Lapin sote-maakunnassa)

Sote-maakuntavaltuusto voi lisäksi asettaa lautakuntia, johtokuntia ja niiden jaostoja.