Sote-ministerityöryhmä

Sote-ministerityöryhmä ohjaa sote-rakenneuudistuksen toteuttamista. Ministerityöryhmä käsittelee myös perhe- ja peruspalveluministerin toimialaan kuuluvia sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistukseen liittyviä hankkeita.

Kokoonpano

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén, puheenjohtaja

Kuntaministeri Sirpa Paatero

Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Valtiovarainministeri Annika Saarikko

Sisäministeri Krista Mikkonen

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen

Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Pääsihteeri (sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen): osastopäällikkö Kari Hakari, sosiaali- ja terveysministeriö

Pääsihteeri (rahoitus ja itsehallintorakenne): neuvotteleva virkamies, Noora Heinonen, valtiovarainministeriö