Sote-uudistuksen johtoryhmä

Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä ja seurantaryhmä, sekä johtoryhmälle neljä jaostoa. Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman ohjausryhmänä.

Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Johtoryhmän on valmistelun aikana kuultava kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Puheenjohtaja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

1. Varapuheenjohtaja

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM

2. Varapuheenjohtaja

Satu Koskela, osastopäällikkö, STM

Jäsenet

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö, STM

Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, STM

Timo Makkonen, yksikön päällikkö, OM

Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM

Outi Luoma-Aho, budjettineuvos, VM

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos, VM

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM

Asiantuntijat

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, järjestämisjaoston pj. STM

Markku Nissinen, finanssineuvos, rahoitusjaoston pj. VM

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos, henkilöstöjaoston pj. VM

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM

Antti Väisänen, erityisasiantuntija, STM

Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM

Asiantuntijasihteerit

Erja Koponen, erityisasiantuntija, STM

Noora Heinonen, finanssineuvos, VM

Annette Rinne, viestintäpäällikkö, STM