Sote-uudistuksen johtoryhmä

Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä ja seurantaryhmä, sekä johtoryhmälle neljä jaostoa. Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman ohjausryhmänä.

Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Johtoryhmän on valmistelun aikana kuultava kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Puheenjohtaja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

1. Varapuheenjohtaja

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM

2. Varapuheenjohtaja

Satu Koskela, osastopäällikkö, STM

Jäsenet

Tanja Rantanen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö, STM

Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, STM

Timo Makkonen, yksikön päällikkö, OM

Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM

Outi Luoma-Aho, budjettineuvos, VM

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos, VM

Asiantuntijat

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, järjestämisjaoston pj. STM

Markku Nissinen, finanssineuvos, rahoitusjaoston pj. VM

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos, henkilöstöjaoston pj. VM

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM

Antti Väisänen, erityisasiantuntija, STM

Asiantuntijasihteerit

Henriikka Tammes, asiantuntija, STM

Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM

Annette Rinne, viestintäpäällikkö, STM

Tekninen sihteeri

tekninen sihteeri projektisihteeri Krista Palonen, STM