Sote-uudistuksen johtoryhmä

Sote-uudistukselle on asetettu johtoryhmä ja seurantaryhmä, sekä johtoryhmälle neljä jaostoa. Sote-uudistuksen johtoryhmä toimii myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman ohjausryhmänä.

Sote-uudistuksen johtoryhmän tehtävänä on johtaa uudistuksen virkavalmistelua ja koordinoida valmistelutyötä. Johtoryhmän on valmistelun aikana kuultava kuntia, henkilöstöjärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Puheenjohtaja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

1. Varapuheenjohtaja

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM

2. Varapuheenjohtaja

Satu Koskela, osastopäällikkö, STM

Jäsenet

Tanja Rantanen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö, STM

Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, STM

Timo Makkonen, yksikön päällikkö, OM

Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM

Outi Luoma-Aho, budjettineuvos, VM

Mervi Kuittinen, hallitusneuvos, VM

Asiantuntijat

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, järjestämisjaoston pj. STM

Markku Nissinen, finanssineuvos, rahoitusjaoston pj. VM

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja, Valtion työmarkkinalaitos, henkilöstöjaoston pj. VM

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM

Antti Väisänen, erityisasiantuntija, STM

Asiantuntijasihteerit

Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM

Annette Rinne, viestintäpäällikkö, STM

Tekninen sihteeri

tekninen sihteeri projektisihteeri Krista Palonen, STM