Sote-uudistuksen seurantaryhmä

Seurantaryhmän tehtävänä on tukea sote-uudistuksen ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman valmistelua, toimeenpanoa ja tavoitteiden toteutumista. Seurantaryhmä voi myös antaa näkemyksiään johtoryhmälle valmistelun ja toimeenpanon tueksi. Johtoryhmän puheenjohtajisto toimii myös seurantaryhmän puheenjohtajistona.

Puheenjohtaja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

Varapuheenjohtaja

Minna-Marja Jokinen, hallitusneuvos, VM

Varapuheenjohtaja

Satu Koskela, osastopäällikkö, STM

Jäsenet

Taneli Puumalainen, osastopäällikkö, STM

Veli-Mikko Niemi, ylijohtaja, VM

Liisa Siika-aho, johtaja, STM

Tanja Rantanen, finanssineuvos, VM

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, VM

Teija Mikkonen, neuvotteleva virkamies VM

Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM

Veli-Pekka Ihamäki, pelastusjohtaja, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Riikka Nurmi, viestintäpäällikkö, STM

Marjukka Aarnio, teollisuusneuvos, TEM

Markku Tervehauta, pääjohtaja THL

Hanna Tainio, varatoimitusjohtaja, Kuntaliitto

Marina Erhola, toimitusjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan SHP

Ilkka Luoma, sairaanhoitopiirin johtaja, Pohjois-Pohjanmaan SHP

Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siunsote

Minna Korkiakoski-Västi, toimitusjohtaja, Soite

Jari Saarinen, apulaiskaupunginjohtaja, Kuopio

Jukka-Pekka Ujula, kaupunginjohtaja, Porvoo

Marja Heikkilä, hallituksen puheenjohtaja, Huoltaja-säätiö

Paul Lillrank, professori, Aalto-yliopisto, Hema-instituutti

Sari Rissanen, dekaani, professori, Itä-Suomen yliopisto

Ismo Partanen, toiminnanjohtaja, Lääkäri palveluyritykset ry 

Eveliina Vigelius, sote-palvelujen kehittämisen johtaja, Hyvinvointiala Hali ry

Anne Knaapi, varapääsihteeri, SOSTE ry.

Gun Eklund, toimitusjohtaja, Folkhälsan Välfärd

Sami Salminen, liiton edustaja, Suomen nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry.

Anssi Pirttijärvi, suunnittelija, Valtion nuorisoneuvosto

Tea Hoffrén, suunnittelija, VANE

Sari Kokko, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry

Asiantuntijat

Erja Koponen, erityisasiantuntija, STM

Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies, STM

Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM

Annette Rinne, viestintäpäällikkö, STM

Tekninen sihteeri

projektisihteeri Krista Palonen, STM

Johtoryhmä, seurantaryhmä ja jaostot voivat tarvittaessa kuulla asiantuntijoita työnsä tueksi ja järjestää työpajoja tai työkokouksia. Jaostojen tulee valmistella asioita yhteistyössä toisten jaostojen kanssa. Jaostot voivat tarvittaessa järjestyä myös pienempiin alajaostoihin omalla päätöksellä.