Sote-valmistelun johtoryhmän alaiset jaostot

Järjestämisjaosto

Jaoston tehtävä on valmistella hallituksen esityksen muotoon säädösehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, maakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, maakuntajaosta, maakuntavaaleista, omaisuuden siirrosta sekä uudistukseen liittyvistä muista säännöksistä. Jaosto huolehtii myös pelastuslain valmistelun yhteensovittamisesta muun valmisteltavan lainsäädännön kanssa.

Puheenjohtaja

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, STM

1. Varapuheenjohtaja 

Jaska Siikavirta, johtaja, STM

Jäsenet

Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos VM

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

Taina Mäntyranta, lääkintäneuvos, STM

Piia Pekola, erityisasiantuntija, STM

Riitta-Maija Jouttimäki, johtaja, STM

Päivi Salo, budjettineuvos, VM

Elise Pekkala, hallitusneuvos, TEM

Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos, OM

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja, OM

Ilpo Helismaa, hallitusneuvos, SM

Erkki Papunen, erityisasiantuntija, VM

Asiantuntijat

Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos, STM

Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM

Suvi Velic, lakimies, STM

Tekninen sihteeri

Märta Lehtonen, projektisihteeri, STM

Rahoitusjaosto

Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja tehtävän siirto merkitsee muutoksia kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sekä tuloverotukseen. Rahoitusjaosto valmistelee ehdotuksen sote-järjestämisen rahoituksesta, uudistukseen liittyvistä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksista sekä verotukseen liittyvät muutokset.

Selvitys maakuntien verotusoikeudesta ja monikanavarahoituksen purkamisesta tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän työn tueksi asetetaan erillinen valmisteluryhmä, mutta se valmistelee asiaa yhteistyössä rahoitusjaoston kanssa.

Puheenjohtaja

Markku Nissinen, finanssineuvos, VM

Varapuheenjohtaja

Raija Volk, johtaja, STM

Jäsenet

Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies, STM

Jussi Lind, erityisasiantuntija, STM

Annakaisa Iivari, johtaja, STM

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, VM

Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM

Taito Vainio, ohjaus- ja kehittämisjohtaja, SM

Mikko Peltola, tutkimuspäällikkö, THL

Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM

Asiantuntijat

Tero Tyni, budjettineuvos, VM

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies, VM

Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies, VM

Tekninen sihteeri

VM

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja 

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja Valtion työmarkkinalaitos, VM

Varapuheenjohtaja

Annakaisa Iivari, johtaja, STM

Jäsenet

Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies, VM

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, Kuntatyönantajat

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija, Kuntatyönantajat

Kristian Karrasch, neuvottelupäällikkö JHL, JAU

Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja Jyty, JAU

Laura Lindholm, neuvottelujohtaja lääkäriliitto, JUKO

Maria Löfgren, toiminnanjohtaja, JUKO

Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja SuPer, KoHo

Else-Mai Kirvesniemi, edunvalvontajohtaja Tehy, KoHo

Asiantuntijasihteeri

Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies Valtion työmarkkinalaitos, VM

Tekninen sihteeri 

VM

Alueellisen valmistelun jaosto

Puheenjohtaja

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

Varapuheenjohtaja

Taru Koivisto, johtaja, STM

Jäsenet

Vuokko Lehtimäki, erityisasiantuntija, STM

Kristiina Mukala, lääkintöneuvos, STM

Jaska Siikavirta, johtaja, STM

Ville-Veikko Ahonen, finanssineuvos, yksikön päällikkö, VM

Tomi Hytönen, budjettineuvos, yksikön päällikkö, VM

Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM

Vesa Jormanainen, johtava asiantuntija, THL

Päivi Nykänen, johtava asiantuntija, THL

Päivi Husman, johtaja, Työterveyslaitos

Tarja Myllärinen, johtaja, Kuntaliitto

Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

Aija Tuimala, projektipäällikkö, KT Kuntatyönantajat

Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, HUS

Antti Parpo, muutosjohtaja, Turun kaupunki

Jaakko Herrala, sote-muutosjohtaja, Pirkanmaan liitto

Ilkka Pirskanen, toimitusjohtaja, Siun Sote

Kirsti Ylitalo-Katajisto, hyvinvointijohtaja, Oulun kaupunki

Juha Jolkkonen, sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja, Helsingin kaupunki

Taru Kuosmanen, hyvinvointijohtaja, Tampereen kaupunki

Kati Kallimo, toimialajohtaja, Jyväskylän kaupunki

Anna-Kaisa Pusa, kaupunginjohtaja, Kurikan kaupunki

Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja, Kangasalan kaupunki

Tiina Heikka, kunnanjohtaja, Lapinjärven kunta

Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja, Vaasan sairaanhoitopiiri

Jani Pitkänen, pelastuskomentaja, Helsingin kaupungin pelastuslaitos

Jari Sainio, pelastusjohtaja, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Olli-Pekka Ojanen, pelastusjohtaja, Pirkanmaan pelastuslaitos

Jukka Koponen, pelastusjohtaja, Pohjois-Savon pelastuslaitos

Petteri Helisten, pelastusjohtaja, Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Asiantuntijasihteerit

Antti Kuopila, erityisasiantuntija, STM

Pilvi Rantanen, erityisasiantuntija, STM

Antto Korhonen, erityisasiantuntija, VM

Markus Viitaniemi, projektipäällikkö, SM (1.10.2020 alkaen)

Tekninen sihteeri

Krista Björkroth, asiantuntija, STM