Sote-valmistelun johtoryhmän alaiset jaostot

 

Järjestämisjaosto

Jaoston tehtävä on valmistella hallituksen esityksen muotoon säädösehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, maakuntien hallinnosta ja taloudenhoidosta, maakuntajaosta, maakuntavaaleista, omaisuuden siirrosta sekä uudistukseen liittyvistä muista säännöksistä. Jaosto huolehtii myös pelastuslain valmistelun yhteensovittamisesta muun valmisteltavan lainsäädännön kanssa.

Puheenjohtaja

Auli Valli-Lintu, hallitusneuvos, STM

1. Varapuheenjohtaja 

Jaska Siikavirta, johtaja, STM

Jäsenet

Riitta Aejmelaeus, budjettineuvos VM

Kari Hakari, osastopäällikkö, STM

Taina Mäntyranta, lääkintäneuvos, STM

Piia Pekola, erityisasiantuntija, STM

Riitta-Maija Jouttimäki, johtaja, STM

Päivi Salo, budjettineuvos, VM

Elise Pekkala, hallitusneuvos, TEM

Marietta Keravuori-Rusanen, lainsäädäntöneuvos, OM

Arto Jääskeläinen, vaalijohtaja, OM

Ilpo Helismaa, hallitusneuvos, SM

Erkki Papunen, erityisasiantuntija, VM

Asiantuntijat

Pirjo Kainulainen, hallitusneuvos, STM

Noora Heinonen, neuvotteleva virkamies, VM

Suvi Velic, lakimies, STM

Tekninen sihteeri

Jussi Lindgren, erityisasiantuntija, VM

 

Rahoitusjaosto

Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen ja tehtävän siirto merkitsee muutoksia kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen sekä tuloverotukseen. Rahoitusjaosto valmistelee ehdotuksen sote-järjestämisen rahoituksesta, uudistukseen liittyvistä kunnan peruspalvelujen valtionosuuksien muutoksista sekä verotukseen liittyvät muutokset.

Selvitys maakuntien verotusoikeudesta ja monikanavarahoituksen purkamisesta tehdään vuoden 2020 loppuun mennessä. Tämän työn tueksi asetetaan erillinen valmisteluryhmä, mutta se valmistelee asiaa yhteistyössä rahoitusjaoston kanssa.

Puheenjohtaja

Markku Nissinen, finanssineuvos, VM

Varapuheenjohtaja

Faiz Alsuhail, johtaja, STM

Jäsenet

Antti Väisänen, neuvotteleva virkamies, VM

Jussi Lind, erityisasiantuntija, STM

Annakaisa Iivari, johtaja, STM

Eeva Mäenpää, hallitusneuvos, VM

Ville Salonen, neuvotteleva virkamies, VM

Mikko Peltola, tutkimuspäällikkö, THL

Fransiska Pukander, neuvotteleva virkamies, VM

Jaana Määttälä, erityisasiantuntija, SM

Asiantuntijat

Virpi Vuorinen, neuvotteleva virkamies, VM

Vesa Lappalainen, neuvotteleva virkamies, VM

Emmi Vettenranta, asiantuntija, STM

Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies, VM

Unna Heimberg, finanssiasiantuntija, VM

Sihteeri

Jussi Lindgren, erityisasiantuntija, VM

Tekninen sihteeri

Hanna-Maija Perttola, projektiassistentti, VM

 

Henkilöstöjaosto

Puheenjohtaja 

Sari Ojanen, neuvottelujohtaja Valtion työmarkkinalaitos, VM

Varapuheenjohtaja

Annakaisa Iivari, johtaja, STM

Jäsenet

Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies, VM

Henrika Nybondas-Kangas, neuvottelupäällikkö, Kuntatyönantajat

Juho Ruskoaho, työmarkkinatutkija, Kuntatyönantajat

Kristian Karrasch, neuvottelupäällikkö JHL, JAU

Marja Lounasmaa, edunvalvontajohtaja Jyty, JAU

Laura Lindholm, neuvottelujohtaja lääkäriliitto, JUKO

Maria Löfgren, toiminnanjohtaja, JUKO

Anne Sainila-Vaarno, edunvalvontajohtaja SuPer, KoHo

Else-Mai Kirvesniemi, edunvalvontajohtaja Tehy, KoHo

Asiantuntijasihteeri

Ulla Westermarck, neuvotteleva virkamies Valtion työmarkkinalaitos, VM