Soteuudistus.fi:n saavutettavuusseloste

Soteuudistus.fi-verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia eli verkkopalvelujen täytyy olla mahdollisimman helppokäyttöisiä mahdollisimman monelle.

Saavutettavuusseloste on päivitetty 12.5.2023. Soteuudistus.fi -sivuston päivittäminen on lopetettu 31.3.2023. Sivusto on kuitenkin nähtävissä vielä vuoden 2023 loppuun asti.

Teknisessä saavutettavuudessa ilmeneviä saavutettavuuspuutteita

Verkkopalvelu ei ole kaikilta osin saavutettava. Verkkosivu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1), eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia

Otsikkotasot

Sivujen otsikkotasojen järjestys voi olla joillain verkkopalvelun sivuilla virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukuohjelmalla.

Joidenkin sivujen html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1).

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineet

Sivuilla voi olla tekstiä sisältäviä kuvia tai muita kuin kuvituskuvia, joille ei ole määritetty tekstivastineita. (WCAG 1.1.1, WCAG 1.4.5)

Lomakkeen kentät

Lomakkeiden kenttien ohjelmallisessa tietojen keräämisessä on havaittu parannettavaa/korjattavaa. (WCAG 1.3.5)

Päävalikko

Verkkopalvelun päävalikon käyttäminen näppäimistöllä ei ole loogista. Valikko sisältää vääriä aria- ja rooli-määrityksiä. (WCAG 2.1.1)

PDF-tiedostojen saavutettavuuspuutteet

Sivustolla voi olla 23.9.2018 jälkeen julkaistuja sosiaali- ja terveysministeriön omia PDF-tiedostoja, joissa on saavutettavuuspuutteita. Niissä voi olla

  • visuaalisia elementtejä ja kaavioita, joista puuttuvat tekstivastineet. (WCAG 1.1.1)
  • muotoiluja, jotka haittaavat ruudunlukuohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi tyhjät rivinvaihdot ja otsikot, joita ei ole merkitty otsikkotasoin. (WCAG 1.3.1)
  • taulukkorakenteissa muotoiluja ja puutteita, jotka haittaavat ruudunlukuohjelman käyttöä. Tällaisia ovat esimerkiksi tekstin asetteluun käytetyt taulukkorakenteet, puuttuvat ohjelmalliset sarakeotsikot ja samankaltaisten tietojen jakaminen useampaan eri taulukkoon. (WCAG 1.3.1)
  • alaviitteitä, joita ei ole linkattu tekstiin ja niiden tulkitseminen on hankalaa ruudunlukuohjelmalla. (WCAG 1.3.1)
  • metatiedoissa puutteita. Tällaisia ovat esimerkiksi puuttuvat otsikot (title) tai virheellisesti määritellyt kielet ja tekijätiedot. (WCAG 1.3.1)
  • joistain tiedostoista rakenteen tunnisteet puuttuvat kokonaan. (WCAG 1.3.1)

Linkkien nimeäminen

Sivuston joillain sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Joidenkin linkkien nimet ovat liian yleisiä, eivätkä toimi irrallaan asiayhteydestä.

Sivustolla voi olla kuvalinkkejä, joilta puuttuu linkin tarkoituksen osoittava tekstivastine. (WCAG 2.4.4)

Rikkinäiset linkit

Sivustolla voi olla rikkinäisiä linkkejä.

Haitari-esitystapa

Joillakin sivuilla käytettävä niin sanottu haitari-esitystapa ei ole näppäimistöllä käytettävissä, ja joissakin haitareissa on puutteelliset tai väärät aria-attribuutit. 

Lisäksi visuaalinen ikoni tai muu elementti, joka ilmaisee haitarin olevan auki, toimii joissakin haitareissa väärin. (WCAG 2.1.1) Haitari-esitystavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sivuston sisältöä, jossa otsikkoa tai tekstiä klikkaamalla avautuu otsikon tai tekstin alapuolelle lisää tekstiä tai muuta sisältöä.

Interaktiiviset kuvat

Interaktiivisten kuvien valikoissa saattaa olla saavutettavuusongelmia ruudunlukijaa käytettäessä. (WCAG 2.1.1) 

Ulkoasun muotoilu

Sisällön muotoilemiseen voi olla yksittäistapauksissa käytetty HTML-koodia. Leipätekstin muotoilussa saattaa olla vääriä tunnisteita html-koodissa. Tunnisteena on voitu käyttää virheellisesti bold-, font-, u- ja strike-tunnisteita. Nämä saattavat näkyä apuvälinekäyttäjille virheinä. (WCAG 1.3.1)

Upotukset

Sivustolla voi olla joitakin sosiaalisen median kanavista tai muualta tuotuja upotuksia, joilta puuttuu selittävä otsikko (title). (WCAG 4.1.2)

Sisällön kontrastiongelmat

Tekstien ja elementtien taustavärin kontrasti ei ole kaikissa tapauksissa riittävän suuri. Ongelmia esiintyy esimerkiksi valikoissa, sivutuksessa ja painikkeissa. Joidenkin fonttien koot ovat vakioituja, jolloin niiden kokoa ei pysty itse suurentamaan. (WCAG 1.4.3)

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet syntyvät alkuperäisessä järjestelmässä.

Julkaisut ja päätösaineistot

Sivustolla on linkitetty PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka ovat esimerkiksi valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa tai valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmässä.

Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat erilliset saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet.

Hanketiedot

Hanketietoja näytetään erillisestä järjestelmästä (Hankeikkuna). Näissä toiminnoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukuohjelman käyttöä ja näppäimistöselausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi sivun uudelleen lataus välilehdeltä toiselle siirryttäessä, yksittäisen hankkeen tiedoissa olevat modaali-ikkunat sekä hankehaun kalenteri. 

Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä, esimerkiksi asianhallintajärjestelmässä. Näissä tiedostoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Nämä puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä. 

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • palvelussa julkaistuja ulkopuolisten tahojen sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia
  • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Sote-uudistuksen valmistelussa julkaistaan suuria määriä asiantuntijoille suunnattua materiaalia pdf-muodossa. Tämän materiaalin saavutettavuudessa olemme huomanneet puutteita. Jos tarvitsemasi materiaali ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä sähköpostitse, niin toimitamme materiaalin saavutettavassa muodossa.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Otamme mielellämme vastaan huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta. Voit lähettää palautteesi saavutettavuudesta sähköpostitse sosiaali- ja terveysministeriön verkkotoimitukseen.

Tämä seloste on laadittu 28.8.2020 ja päivitetty 12.5.2023.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
Saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected] 
p. 0295 016 000 (vaihde)