Hoppa till innehåll

”För att västnylänningarna ska må bra”: bättre tjänster tillsammans med invånarna och personalen 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2021 11.41 | Publicerad på svenska 24.5.2021 kl. 11.56

När tio kommuner slår ihop sin social- och hälsovård lönar det sig att stödja sig på den bästa erfarenheten och synen. Därför var det redan från början klart för oss som bygger Västra Nylands social- och hälsovård att vi ställer upp mål och planerar tjänsterna tillsammans med invånarna och personalen.

Efter åtta månaders arbete är vi många upplevelser rikare och vi börjar ha resultat. 

För gemensam diskussion grundade vi för invånarna gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård och för personalen ett virtuellt kafferum. Vi började bygga upp en varumärkesstrategi för Västra Nylands social- och hälsovård, vilket enligt somliga var glädjande och enligt andra onödigt nonsens (”försök nu bara få ordning på tjänsterna”). Vi ansåg dock att det är viktigt att vi hittar en solid grund för samarbetet mellan de tio kommunerna: för att vi själva ska veta varför vi kommer till arbetet på morgonen och för att invånarna ska veta hur vi svarar på deras förväntningar. 

”Du är i fokus” 

Först frågade vi invånarna och personalen om den västnyländska identiteten och om drömmarnas social- och hälsovård. Vi frågade också personalen vad som ger dem yrkesstolthet.

Utifrån svaren skapades en första version som vi presenterade för invånarna och personalen: ”Hur låter det här?” Vi fick glädjande mycket respons, både uppmuntrande och skeptisk. 

Samarbetet resulterade i en varumärkesstrategi som det är en glädje att följa. Vi vill ställa upp höga mål och glatt överraska både invånarna i Västra Nyland och oss själva. 

Varumärkets mission: För att västnylänningarna ska må bra 
Värdelöfte till invånarna: Du är i fokus 
Här kan du läsa mer om vår varumärkesstrategi 

I gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård får man komma med idéer och ta ställning 

Hittills har vi utöver varumärkesstrategin samtalat med invånarna om mental- och missbruksvård, svenskspråkiga tjänster, familjecentrets tjänster och om hurdana nya platser vi skulle kunna erbjuda social- och hälsovård på. Snart inleder vi en bedömning av kontaktkanaler och ett nytt slags chattjänst. En grupp unga i åldern 15–22 år utvecklar mentalvård för unga. Vi har också hört tankar som äldreråden, råden för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige i Västra Nyland har om vårdreformen och tjänsterna. 

Naturligtvis finns det många åsikter och ofta går de isär, men genom att höra olika åsikter kan vi skapa tjänster som genuint svarar på västnylänningarnas behov. Det tar sin tid att vi hittar varandra och bygger upp diskussionskultur och förtroende. Vi är dock på god väg: vi har öppnat en ask som inte längre går eller lönar sig att stänga. 

Personalens kafferum är en gemensam plattform för social- och hälsovårdspersonalen i tio kommuner 

Idén till ett virtuellt kafferum kom från personalen. Vi hade förstås tänkt att engagera personalen, men det utmärkta förslaget om ett kafferum kristalliserade konceptet. I personalens kafferum har vi genomfört enkäter, bedömt verksamhetskoncept och samlat in analyser av nuläget. På fredagskaffet varje vecka berättar våra projektchefer för Framtidens social- och hälsocentral vad som pågår. Med tanke på beslutet om en vårdreform lanserar vi också en regelbunden kaffestund för personalfrågor, så att vi tillsammans kan fundera på teman kring organisationsreformen och svara på dagsaktuella frågor. 

Nu möts vi på webben, i slutet av året också på andra sätt 

På grund av coronasituationen har vi hittills verkat närmast på distans och i digitala kanaler. På hösten har vi för avsikt att ordna också andra möjligheter att delta. Vi ser fram emot det! 
Outi Huida, kommunikationschef, Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram 
www.lu-palvelut.fi/sote, Twitter: @LU_sote, Facebook: @LansiUudenmaanSote 

Outi Huida
kommunikationschef, Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram 
www.lu-palvelut.fi/sote, Twitter: @LU_sote, Facebook: @LansiUudenmaanSote