Hoppa till innehåll

Remiss
Ändringar i alkoholskattenivåerna, nikotinpåsar skattebeläggs

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2023 15.27
Pressmeddelande

Punktbeskattningen föreslås bli ändrad. Beskattningen av starka alkoholdrycker och viner ska skärpas och beskattningen av öl lindras. Dessutom ska rökfria nikotinprodukter omfattas av skatten. Regeringspropositionen är på remiss fram till den 13 september.

Ändringar i alkoholskatten

Skatten på vin och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker (mer än 5,5% alkohol) höjs i genomsnitt cirka 8,3 procent. Skatten på vin och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller högst 5,5 volymprocent alkohol höjs inte. 

Skatten på mellanprodukter (t.ex. viner med tillsatt alkohol) höjs i genomsnitt cirka 12,7 procent. Skatten på sprit, andra starka drycker, long drink -drycker och andra dryckesblandningar baserade på etylalkohol ska höjas i genomsnitt 8,8 procent. Skatten på dryckesblandningar baserade på etylalkohol som innehåller högst 2,8 volymprocent alkohol höjs inte. 

Skatten på öl ska sänkas med cirka 4,9 procent. Skatten på öl som innehåller mindre än 3,5 volymprocent alkohol sänks inte, eftersom skatten på öl med låg alkoholhalt redan för närvarande är lägre än punktskatten på alkoholfria läskedrycker.

Den genomsnittliga punktskatten på alkoholdrycker höjs med ca 2 procent. Priserna på alkoholdrycker beräknas stiga sammanlagt i genomsnitt med knappt en procent.

Vi ber er lämna in utlåtanden om ändringarna av alkoholskattelagen senast den 13 september.

Mer information: 
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 183, pia.kivimies(at)gov.fi
Veli Auvinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 384, veli.auvinen(at)gov.fi

Utlåtande.fi

Rökfria nikotinprodukter skattebeläggs

Till lagen om tobaksaccis fogas en ny produktgrupp, rökfria nikotinprodukter, som omfattar de så kallade nikotinpåsar som finns på marknaden. På dessa produkter tas det ut både skatt per enhet och värderelaterad skatt som baserar sig på detaljhandelspriset. Dessutom fastställer man en minimiskatt. Punktskatten på till exempel en nikotinpåse på 12 gram ska vara cirka 2 euro. 

Genom lagändringen genomförs regeringsprogrammets föresats om att nikotinpåsar ska omfattas av tobaksskattelagen.

Vi ber er lämna in utlåtanden om ändringarna av lagen om tobaksaccis senast den 13 september.

Mer information: 
Pia Kivimies, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530183 pia.kivimies(at)gov.fi
Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530577, jenni.oksanen(at)gov.fi

Utlåtande.fi