Hoppa till innehåll

Arbetsanvisning hjälper att identifiera och förebygga risker för grå ekonomi vid offentlig upphandling

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.5.2023 9.29
Nyhet
Logo av åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling.

Syftet med arbetsanvisningen för bekämpning av grå ekonomi är att presentera sådana fenomen inom grå ekonomi som upphandlande enheter kan stöta på i sin verksamhet. Anvisningen innehåller information om faktorer som exponerar för olika former av grå ekonomi och förslag till hur riskerna kan minskas. Dessutom beskrivs hur man ska agera i situationer där sådana risker har identifierats.

Typiska fenomen inom grå ekonomi är till exempel kringgående av skatt, anbudskarteller, svart arbete och korruption i olika former.

Grå ekonomi en riskfaktor i samband med offentliga upphandlingar

Forskarna har upptäckt att offentliga upphandlingar är föremål för risker i Finland. Användningen av offentliga medel är dessutom förknippad med vissa drag som kan öka riskerna för grå ekonomi. Blotta omfattningen av upphandlingarna gör att de kan vara intressanta för aktörer inom grå ekonomi. År 2022 uppgick den sammanlagda volymen av offentliga upphandlingar på årsnivå till uppskattningsvis cirka 45 miljarder euro, varav cirka 30 miljarder köptes hos privata aktörer.

Riskfaktorerna i anslutning till grå ekonomi kan kartläggas och man kan förbereda sig på dem på förhand. Förutsättningen är att man har grundläggande insikter om fenomen inom grå ekonomi och att riskerna med dem beaktas när anbudsförfaranden ordnas och data från konkurrensutsättningar granskas. 

Arbetsanvisningen har sammanfattats inom finansministeriets och kommunförbundets program verkningsfull offentlig upphandling, vars syfte är att främja genomslagningen hos de medel som används för offentlig upphandling och de offentliga finansernas hållbarhet. Programmet för verkningsfull offentlig upphandling publicerade arbetsanvisningen den 31 maj 2023.

Mer information:
Antti Norkela, projektchef, Konkurrens- och konsumentverket, tfn  029 505 3345, antti.norkela(at)kkv.fi
Eija Riikonen, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 189, eija.riikonen(at)gov.fi