Hoppa till innehåll

Beredningsgrupp för lagändringar i fråga om styrningen av välfärdsområdena tillsatt

finansministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2023 10.23
Pressmeddelande
Välfärdsområdena

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen tillsatte den 29 augusti 2023 en beredningsgrupp för utveckling av styrningen av välfärdsområdena. Gruppens mandattid är 1.9.2023 – 30.6.2024. Understatssekreterare Susanna Huovinen från finansministeriet är ordförande för arbetsgruppen. 

Statens roll betydande i styrningen av välfärdsområdena

I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Orpo föreskrivs det att samordningen av styrningen av välfärdsområdena ska skötas av finansministeriet.

Välfärdsområdenas effektivitet, lönsamhet och resultat följs upp i samarbete mellan olika myndigheter. Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet ansvarar för styrningen av välfärdsområdena. Även de övriga ministeriernas ansvarsområden har funktioner där välfärdsområdena ska tas i beaktande. 

Överlappningar avhjälps och riksomfattande mål slås samman

Riktlinjerna i regeringsprogrammet förutsätter ändringar åtminstone i lagen om välfärdsområden och i lagarna om ordnande av social- och hälsovård. Beredningen av författningsändringar och överlämnandet av regeringspropositioner sker stegvis. 

De lagstadgade verktyg som hänför sig till välfärdsområdenas verksamhet och styrningen av ekonomin, såsom delegationer, förhandlingar och riksomfattande mål, slås samman. Förhandlingsförfarandena förtydligas och tydligare mål ställs upp för förhandlingarna. 

I samband med beredningen hörs centrala samarbetsgrupper i anslutning till välfärdsområdenas verksamhet 

Beredningsgruppen har till uppgift att under hösten 2023 bereda en regeringsproposition med förslag till författningsändringar som gäller samordning av styrningen av välfärdsområdena, deras befogenheter och vid behov även andra behov av ändringar i styrningen av välfärdsområdena. Andra på regeringsprogrammet baserade förslag till författningsändringar som hänför sig till styrningen bereds av gruppen under vårsessionen 2024. 

Utöver lagberedningen bereder beredningsgruppen också ett förslag till ledningsstrukturer mellan ministerierna i anslutning till styrningen av välfärdsområdena. 

Välfärdsområdena och andra intressentgrupper kommer att höras under beredningens gång.

Ytterligare information:
Susanna Huovinen, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 02955 30199
Jani Pitkäniemi, överdirektör, finansministeriet, tfn 02955 30494
Ville-Veikko Ahonen, förändringsledare, finansministeriet, tfn 02955 30066

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Hyvinvointialueet