Hoppa till innehåll

Publikationer
Den digitala säkerheten kan förbättras genom maskininlärning

finansministeriet
Utgivningsdatum 1.8.2023 9.32
Pressmeddelande
En rulltrappa

Finansministeriets nya utredningsrapport visar på ett lättfattligt sätt hur maskininlärning kan utnyttjas i den tekniska övervakningen av den digitala säkerheten. Samtidigt rekommenderas att anvisningarna om maskininlärande system preciseras.

I rapporten behandlas lagstiftning som påverkar utnyttjandet av maskininlärning samt tekniska möjligheter och risker. Dessutom bedöms åt vilket håll maskininlärande övervakning håller på att utvecklas och vad som särskilt bör beaktas vid anskaffningen av maskininlärande system.

Med maskininlärning avses ett delområde inom artificiell intelligens där man analyserar en stor mängd information och söker regelbundenheter i denna information. Ett maskininlärande system använder maskininlärning i sin verksamhet.

Noggrannare anvisningar och närmare samarbete

För utredningen intervjuade finansministeriet vid årsskiftet 2022–2023 flera experter på digital säkerhet och maskininlärning från forskningssektorn, den offentliga förvaltningen och näringslivet.

De intervjuades bedömning är att den viktigaste nyttan med att använda maskininlärning för den digitala säkerheten är att övervakningsförmågan och förmågan att upptäcka nya hot blir bättre och effektivare. Maskininlärande övervakningssystem minskar samtidigt rutinarbetet för informationssäkerhetsövervakningen, vilket innebär att de större avvikelserna i datasäkerheten analyseras av människor. En nackdel enligt de intervjuade är att maskininlärande övervakningssystem kan medföra en stor mängd falska alarm.

Utifrån expertintervjuerna rekommenderas i utredningen två olika helheter för den fortsatta utvecklingen. Den första rekommendationen är att anvisningarna om maskininlärande system ska preciseras och göras mera praktiska. För det andra bör sektorerna för artificiell intelligens och digital säkerhet intensifiera sitt samarbete.

Utredningsrapporten genomfördes som en del av statsrådets genomförandeplan för den digitala säkerheten (Haukka-projektet) och är riktad till alla som arbetar med digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen.

Mer information: 
Niko Mäkilä, generalsekreterare, strategiska ledningsgruppen för digital säkerhet, tfn 0295 530 188, niko.makila(at)gov.fi