Hoppa till innehåll

Konjunkturöversikt för byggbranschen
Det minskande antalet nybyggnationer gör framtidsutsikterna dystrare

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.8.2023 13.06
Pressmeddelande

Byggverksamheten minskar 6-8 procent i år, bedömer konjunkturgruppen för byggbranschen i sin rapport av den 30 augusti.

Enligt konjunkturgruppen för byggbranschen minskar byggandet avsevärt. Den nedåtgående trenden, särskilt i fråga om bostadsbyggandet, tilltog redan under det senare halvåret i fjol. Produktionen av halvfärdiga bostäder har dock upprätthållit byggvolymen ännu under innevarande år.

Början av 2023 ser dyster ut särskilt i fråga om bostadsbyggandet. Antalet bygglov har minskat avsevärt. Fram till slutet av juni hade man påbörjat endast omkring 14 000 bostadsbyggen, medan man året innan kom upp till omkring 37 000 bostäder för hela året. 

Konjunkturgruppen för byggbranschen förutspår att även om byggvolymen minskar med 6–8 procent i år kommer det att ske en ändring redan nästa år. Konjunkturgruppen betonar att de faktorer som upprätthåller efterfrågan på bostäder inte försvunnit, även om bostadsmarknaden för närvarande verkar ha stagnerat.

Ändringen är mindre i fråga om byggandet av lokaler och man planerar projekt som kan bli lönsamma om kostnaderna sjunker. Mätt med antalet projekt är antalet nya byggprojekt fortfarande cirka 20 procent högre än vid ingången av 2021, men antalet bygglov har minskat.

Renoveringarna bromsas upp av höga kostnader. Det finns fortfarande ett stort renoveringsbehov och minskningen av arbetskraften inom byggandet bidrar till att renoveringarna ökar. Det ekonomiska läget begränsar också tillväxten inom renoveringsbyggandet, men dess betydelse framhävs i framtiden när energisparandet blir ett incitament. Renoveringsbyggnadens betydelse har ökat speciellt hos mindre byggföretag.

Mer information:
Leena Kerkelä, specialsakkunnig, tfn  02955 30453, leena.kerkela(at)gov.fi 

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som leds av finansministeriet, bedömer konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och reparationsbyggandet. Rapporterna av konjunkturgruppen för byggbranschen behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regionalt plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering, sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor med anknytning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.