Hoppa till innehåll

Det populära mentorprogrammet för offentlig upphandling fortsätter

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2023 12.40
Nyhet
Logo av åtgärdsprogrammet för offentlig upphandling.

Programmet för verkningsfull offentlig upphandling ordnar tillsammans med HAUS utvecklingscentral nästa mentorprogram för offentlig upphandling under perioden 11 september 2023–23 april 2024. Över 100 personer deltog i det föregående mentorprogrammet och de hade sammanlagt nästan 900 års erfarenhet av upphandling. Deltagarna upplevde mentorprogrammet som nyttigt eftersom de till exempel kunde bilda nätverk med andra upphandlare, få kollegialt stöd och lära sig av andra.

Vi söker deltagare bland experter i offentlig upphandling inom den offentliga förvaltningen, den privata sektorn och tredje sektorn. Vi erbjuder stöd i form av träning och sparrning i frågor som gäller offentlig upphandling. Du kan ansöka om att delta antingen som adept eller som mentor. Ansökningstiden går ut den 22 juni 2023.

Det föregående mentorprogrammet fick beröm av deltagarna

Deltagarna i det föregående programmet konstaterade att de fått goda tips och nya perspektiv på upphandling när de fått en möjlighet att lära sig av andra upphandlare.

”Mentorprogrammet har stärkt och breddat bilden av att det finns en yrkesgrupp för offentlig upphandling av och dess omfattning. Vid de gemensamma mötena inom mentorprogrammet har vi bekantat oss med kolleger från olika håll i Finland och på så sätt har våra nätverk utvidgats. Vår kompetens och kunskap har ökat och stärkts genom reflektering och vi har fått ett bredare perspektiv på upphandling”, sammanfattar adepterna Paula Hopia-Hakkarainen från Helsingforsregionens trafik och Katri Louhelainen från HUS.

Även de upphandlingsexperter som haft rollen som mentor berättar att de fått mycket av programmet. 

”Gruppernas kunskaper förenades och förädlades väl längs vägen. Programmet gav också en god möjlighet att jämföra aspekterna hos leverantörerna och den offentliga sektorns upphandlingsfunktioner samt att öka förståelsen för hanteringen av upphandlingarnas livscykel och för hur framgångsrika upphandlingar förutsätter smidigt samarbete med såväl leverantörerna som substansexperterna”, konstaterar en av mentorerna i programmet, Henri Löthman, chef för lagenheten vid Valtori.

Mentorprogrammet ökar upphandlingskompetensen

Mentorprogrammet är ett mycket effektivt sätt att öka upphandlingskompetensen i Finland. 

” Många organisationer står inför samma utmaningar. Dessutom råder det för närvarande brist på kompetenta upphandlingsexperter. Därför uppmuntrar vi nybörjare som arbetar med upphandling att modigt delta i mentorprogrammet i egenskap av adept”, konstaterar Maria Röykkä, Niina Ruuskanen och Marika Tuomela-Pyykkönen, som ansvarar för genomförandet av mentorprogrammet.

Mentorprogrammet är en del av programmet för verkningsfull offentlig upphandling och den nationella strategin för offentlig upphandling. Syftet med programmet är bland annat att främja kompetensen inom offentlig upphandling.

Mer information:
Ohjelmapäällikkö Maria Röykkä, valtiovarainministeriö, maria.roykka(at)gov.fi
Niina Ruuskanen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, niina.ruuskanen(at)kuntaliitto.fi
Marika Tuomela-Pyykkönen, överlärare, yrkeshögskolan i Lappland ammattikorkeakoulu, marika.tuomela-pyykkonen(at)lapinamk.fi