Hoppa till innehåll

Remissbehandling
En separat högre fastighetsskattesats för mark

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2023 16.10
Pressmeddelande

Fastighetsskattesatserna föreslås bli ändrade. Skattesatsen på mark ska åtskiljas från den allmänna fastighetsskattesatsen. Regeringspropositionen är på remiss fram till den 18 september.

Fastighetsskatten beräknas på basis av fastighetens beskattningsvärde. Skatten utgör en del av beskattningsvärdet enligt den skattesats som kommunfullmäktige bestämmer. Skatten beräknas separat för mark och byggnader. 

Skatt på mark betalas vanligtvis i enlighet med den allmänna fastighetsskattesatsen. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering föreslås det att den nedre gränsen för fastighetsskatten på mark höjs till 1,30 procent från nuvarande 0,93. Detta förutsätter att fastighetsskattesatsen för mark åtskiljs från den allmänna fastighetsskattesatsen. Den övre gränsen förblir 2,00 procent. 

Höjningen av den nedre gränsen leder till att 245 kommuner blir tvungna att höja fastighetsskattesatsen för mark. Höjningen är störst i de 42 kommuner där den allmänna fastighetsskattesatsen 2023 motsvarar den nuvarande nedre gränsen, dvs. 0,93. 
Ändringen ökar kommunernas fastighetsskatteinkomster med uppskattningsvis cirka 108 miljoner euro.

Kommunen beslutar om fastighetsskattesatsen

Kommunerna beslutar om sina fastighetsskattesatser inom lagstadgade intervaller. Kommunen ska nuförtiden fastställa 

  • den allmänna fastighetsskattesats som tillämpas på mark och byggnader och som varierar mellan 0,93 och 2,00,
  • skatteprocentsatsen för byggnader som används för stadigvarande boende, och 
  • skatteprocentsatsen för andra bostadsbyggnader. 

Kommunerna i huvudstadsregionen ska dessutom fastställa en separat skattesats för obebyggda byggplatser.

Kommunerna kan dessutom fastställa en separat skattesats för kraftverk och allmännyttiga samfund. Även andra kommuner än kommunerna i huvudstadsregionen kan, om de så vill, fastställa en separat skattesats för obebyggda byggplatser. Om ingen särskild skattesats har fastslagits tillämpas den allmänna fastighetsskattesatsen.

Ge respons 

Finansministeriet sände förslagen på remiss tisdagen den 29 augusti. Remisstiden går ut den x september. Ministeriet gör nödvändiga ändringar i lagutkasten efter remissbehandlingen. Avsikten är att regeringen lämnar propositionen till riksdagen under höstsessionen.

Mer information:
Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi