Hoppa till innehåll

En stor del av de anställda inom statsförvaltningen arbetar inom säkerhetssektorn

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2023 15.57
Nyhet

Staten hade cirka 80 000 anställda år 2022. Cirka 40 procent arbetar inom säkerhetssektorn, dvs. inom Försvarsmakten, i gränsbevakningsuppgifter eller som poliser. Något över 80 procent av de statsanställda arbetar med sakkunniguppgifter eller verkställande uppgifter. De största uppgiftsområdena efter säkerhetssektorn utgörs av näringstjänster, såsom NTM-centralerna och Lantmäteriverket, samt finansförvaltning och försäkrings- och finansieringstjänster, såsom Skatteförvaltningen och Tullen. Ungefär 22 procent av de statsanställda arbetar inom dessa uppgiftsområden. Cirka sju procent av statens personal arbetar på ministerienivå, inklusive riksdagen. 

Den offentliga sektorn har 637 000 anställda, av vilka 80 000 arbetar hos staten

De statsanställda utgör cirka 3,5 procent av alla löntagare. Om man studerar endast den offentliga sektorn utgör den statliga personalen ca 12,6 procent. Den offentliga sektorn har cirka 637 000 anställda. Jämfört med året innan ökade antalet anställda inom staten med 1 759 personer, med omkring 2,2 procent. Ökningen var störst inom social-, arbetsförmedlings- och hälsovårdstjänsterna samt vid ämbetsverken för säkerhetsverksamhet. Ökningen av antalet anställda inom dessa två ämbetsverkstyper motsvarade cirka 70 procent av den totala ökningen av antalet anställda. 

Statens personal har högskoleutbildning och arbetar med expertuppgifter

38 procent av de statsanställda har utbildning på högre högskolenivå eller forskarutbildning och 36 procent examen på lägre högskolenivå eller lägsta högskolenivå. Andelen personer som avlagt högre högskoleexamen har ökat med närmare nio procentenheter under de senaste tio åren. 91 procent av personalen är anställda i tjänsteförhållande och 9 procent i arbetsavtalsförhållande.
Statens arbetskraftskostnader uppgår till cirka 5,1 miljarder euro, vilket var 7,9 procent av statens samtliga utgifter och 2,0 procent av bruttonationalprodukten 2022. Arbetskraftskostnadernas andel av statens utgifter ökar något. Jämfört med föregående år ökade andelen med 0,5 procentenheter. En preliminär uppskattning visar att statens arbetskraftskostnaders andel av statens utgifter kommer att minska till mindre än sju procent 2023. 
Fram till 2035 kommer cirka 26 000 statsanställda att gå i pension. Pensionsavgångarna kommer att hållas på en jämn årsnivå under hela det innevarande årtiondet.

Mer information:
Juho-Pekka Jortama, analytiker, tfn 02955 30119 

Staten som arbetsgivare