Hoppa till innehåll

Uppdatering november 2022
Finansieringskalkylerna för välfärdsområdena för 2023 har uppdaterats

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 15.48
Pressmeddelande

Finansieringsnivån för välfärdsområdena har preciserats något på riksnivå jämfört med de kalkyler som publicerades i september efter att den kompletterande budgetpropositionen har beaktats i kalkylerna. De områdesspecifika övergångsutjämningarna har uppdaterats i enlighet med kommunernas slutliga bokslutsmaterial för 2021. Detta påverkar den områdesspecifika finansieringen.

Även om det inte skett några större förändringar i finansieringen på riksnivå, har den områdesspecifika finansieringen förändrats i och med att det slutliga bokföringsmaterialet blivit tillgängligt. Vissa välfärdsområdens övergångsutjämningar kan uppvisa stora förändringar jämfört med de kalkyler som publicerades i september.  

De faktiska kostnaderna för kommunerna inom området beaktas i övergångsutjämningen som medeltal för 2021 och 2022, vilka höjs till nivån för hela landet för 2022. I vissa kommuner har de slutliga bokslutsuppgifterna för 2021 förändrats betydligt i förhållande till de uppgifter som använts som grund för de kalkyler som publicerades i september. I kalkylen över övergångsperioden beskrivs det välfärdsområdesspecifika beloppet av övergångsutjämningen under 2023–2029. 

Välfärdsområdenas finansiering uppgår 2023 på riksnivå till sammanlagt ca 22,5 miljarder euro. Grunden för finansieringen utgörs av kostnaderna för social- och hälsovården och räddningsväsendet enligt budgetuppgifterna för 2022. Dessa kostnader kommer att överföras och de uppgår till ca 21,2 miljarder euro. Välfärdsområdenas finansiering ökar således sammanlagt med cirka 1,3 miljarder euro jämfört med 2022.

Ytterligare information:
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi
Jussi Lindgren, ledande specialsakkunnig, tfn 02955 30293, jussi.lindgren(at)gov.fi