Hoppa till innehåll

Finansministeriet publicerar materialet som ministeriet sänt till regeringsförhandlingarna

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2023 15.02
Pressmeddelande
Statstrådets slot

Finansministeriet publicerar det material som sänts till regeringsförhandlingarna nu när förhandlingarna har avslutats.

Materialet, med undantag för sekretessbelagt material, finns tillgängligt i Emmi-materialbanken. Materialet omfattar det offentliga material som FM sänt till regeringssonderaren och regeringsförhandlingarna under perioden 20 april–16 juni 2023, med undantag av material som utarbetats av andra ministerier. Ministerierna i fråga ansvarar för publiceringen av sitt material. 

Observera att detta material inte till alla delar representerar finansministeriets officiella ståndpunkter eller synpunkter eftersom olika frågekomplex har utretts på regeringsförhandlarnas uttryckliga begäran. Detta beror på att finansministeriet erbjöd centraliserat beräkningsstöd under förhandlingarnas gång för bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av olika åtgärder. 

Finansministeriet har framfört sin egen syn framför allt i sitt tjänstemannainlägg, i sin utgifts- och strukturkartläggning samt i sin skattekartläggning.

Mer information:

Olli Kärkkäinen, strategi- och forskningsdirektör, finansministeriet, 0295 530 545, [email protected]
Johanna Vesikallio, kommunikationsdirektör, finansministeriet, tfn 0407224092, [email protected]