Hoppa till innehåll

EU-möten
Finansministrarna behandlar finanspolitiska regler

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2023 9.57
Pressmeddelande
EU-flaggor

EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder fredagen den 16 juni i Luxemburg och eurogruppen torsdagen den 15 juni.

Finland representeras vid mötena av Finlands ständiga representant Markku Keinänen och understatssekreterare Leena Mörttinen.

Europeiska kommissionen lade den 26 april fram lagstiftningsförslag om ändring av EU:s finanspolitiska regler. Reglerna är en del av samordningen av den ekonomiska politiken. Målet med förslaget är att

  • stärka skuldsättningens hållbarhet i medlemsstaterna
  • uppmuntra till hållbar och inkluderande ekonomisk tillväxt genom reformer och investeringar
  • åtgärda bristerna i de befintliga reglerna.

Rådet för en politisk diskussion om ämnet. Finland har förhållit sig positivt till utvecklingen av finanspolitiska regler och understött förenklingen av reglerna. Finland preciserar sin ståndpunkt när förhandlingarna framskrider.

Rådet behandlar dessutom bland annat vårpaketet för den europeiska planeringsterminen, moderniseringen av mervärdesbeskattningen i den digitala tidsåldern och lagstiftningspaketet om icke-professionella investeringar.
 

Eurogruppen diskuterar den digitala euron

På eurogruppens agenda finns bland annat

  • en lägesrapport om den digitala euron
  • rapporter om utvecklingen i de euroländer som fått finansiellt stöd och en bedömning av deras förmåga att betala tillbaka lånen (Grekland, Cypern, Irland, Portugal och Spanien)
  • kapitalmarknadens funktion.

Mer information:

Antti Kekäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30386, antti.kekalainen(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.

Finansmarknaderna Finanspolitiken