Hoppa till innehåll

EU-möten
Finansministrarna diskuterar bestämmelserna om bankernas resolution och insättningsgarantin

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2023 14.28
Pressmeddelande
Finansministeri Annika Saarikko.
Arkivbild: EU

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland i eurogruppen måndagen den 15 maj och i rådet för ekonomiska och finansiella frågor tisdagen den 16 maj. Båda mötena hålls i Bryssel.

Europeiska kommissionen lade den 18 april fram lagstiftningsförslag som syftar till att reformera bestämmelserna om bankernas resolution och insättningsgarantin. Ministrarna ska föra en preliminär diskussion om förslagen vid rådet.

Finland tar ställning till kommissionens förslag senare. Finlands grundläggande utgångspunkt i fråga om fördjupandet av bankunionen baserar sig på ett omfattande och effektivt placeraransvar, så att bankkriserna skulle orsaka så lite kostnader som möjligt för skattebetalarna.

Ministrarna fortsätter diskussionen om de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina. Den här gången behandlas tullperspektivet, i synnerhet export- och importkontrollen. Finland anser det vara viktigt att sanktionerna verkställs effektivt och att kringgående av dem förhindras.

Eurogruppen diskuterar den ekonomiska utvecklingen och den digitala euron

Temana för eurogruppen är bland annat

  • den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen på finansmarknaderna
  • företagens strukturella utmaningar i en geopolitiskt spänd situation 
  • digitala euron och andra digitala centralbankspengar
  • kapitalmarknadsunionen.

Mer information:

Antti Kekäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30386, antti.kekalainen(at)gov.fi

Sanna-Helena Fallenius, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 405 8698, sanna-helena.fallenius(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.

Annika Saarikko Finansmarknaderna Finanspolitiken