Hoppa till innehåll

EU-möten
Finansministrarna diskuterar stödet till Ukraina

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2023 13.50
Pressmeddelande

Finansminister Riikka Purra representerar Finland den 13–14 juli då EU- och euroländernas finansministrar sammanträder.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor har för avsikt att diskutera det finansiella stödet till Ukraina. Kommissionen föreslår ett nytt stödinstrument genom vilket man kunde stödja Ukrainas kortsiktiga finansieringsbehov under 2024–2027, återuppbyggnaden på medellång sikt och moderniseringen av landet med tanke på förhandlingarna om EU-medlemskap.

Rådet har för avsikt att anta rådets verkställighetsbeslut om faciliteten för återhämtning och resiliens och slutsatserna om den omfattande översynen 2023 enligt förfarandet vid makroekonomiska obalanser. 

Rådet för dessutom en principdiskussion bland annat om reformen av tullunionen. Vid Ekofin-frukosten diskuterar man också de finanspolitiska reglerna. 

Eurogruppen diskuterar eurons internationella roll

Eurogruppen sammanträder torsdagen den 13 juli. På agendan står 

  • Finanspolitikens inriktning i euroområdet
  • Eurons internationella roll
  • Framtiden för Europas kapital- och finansmarknader
  • Digitala euron

Mer information:
Antti Kekäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30386, antti.kekalainen(at)gov.fi
Mikael Lith, finansministerns specialmedarbetare, tfn 0295 530 334 mikael.lith(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.

Finanspolitiken