Hoppa till innehåll

Finlands ordförandeskap i finansministrarnas klimatkoalition löper ut

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.4.2023 8.32
Pressmeddelande

Finansministrarnas klimatkoalition diskuterar finansieringen av den gröna omställningen och stärkandet av finansministeriernas roll i klimatarbetet på fredagen i Washington. Ministrarna ger ut en handbok som hjälper ministerierna att omsätta klimatåtgärderna i praktiken.

Koalitionen grundades 2019 på Finlands initiativ och Finland har sedan dess varit andra ordförande. Koalitionen har fått en institutionell grund under Finlands ordförandeskap och blivit en aktiv internationell aktör.

Holland övertar ordförandeskapet vid mötet. Indonesien fortsätter som andra ordförande.

Koalitionen har utvidgats avsevärt under Finlands ordförandeskap:

  • Det finns nu 84 medlemsstater på olika håll i världen, medan antalet i början var 26. Koalitionen har dessutom 26 institutionella partner.

  • Medlemsländernas andel av världens bruttonationalprodukt är nu cirka 66 procent.

  • Medlemsländernas andel av världens utsläpp är cirka 40 procent.

Vid mötet representeras Finland av finansministerns särskilda sändebud Pekka Morén. Mötet ordnas i samband med Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) årsmöten.

Mer information:

Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)gov.fi
Sara Tolonen, finansexpert, tfn 02955 30203, sara.tolonen(at)gov.fi

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken