Hoppa till innehåll

Förordning preciserar villkoren för statsborgen som beviljas elbolag

arbets- och näringsministerietfinansministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 16.07
Pressmeddelande

Elförsäljarna kan beviljas statsborgen i och med att de förlängda betalningstiderna för elräkningar kan försvaga bolagens likviditet.

Elförsäljarna åläggs genom lag att bevilja flexibilitet i betalningstiderna för elräkningar. Orsaken är det exceptionella läget till följd av höjda elpriser. Genom statsborgen stöder staten elbolag vars likviditet försämras på grund av förlängda betalningstider.

Torsdagen den 23 mars utfärdade statsrådet en förordning som preciserar de centrala villkoren för statsborgen som beviljas elbolagens likviditetslån. Genom förordningen preciseras också vilka uppgifter sökande ska lämna till Statskontoret.

På borgensvillkoren tillämpas EU:s tillfälliga rambestämmelser för krisstöd. Europeiska kommissionen har gett sitt godkännande till åtgärderna.

Ytterligare information:

Sakari Lehtiö, finansråd, tfn 02955 30439, sakari.lehtio(a)gov.fi

Helka Kärkkäinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30417, helka.karkkainen(a)gov.fi