Hoppa till innehåll

HILMA ökar den offentliga upphandlingens attraktivitet och styr till stöd och information

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2023 8.01
Nyhet

Finansministeriet har i samband med programmet för verkningsfull offentlig upphandling berett en ny vision för Hilma, dvs. hankintailmoitukset.fi. Visionen stakar ut riktlinjerna för utvecklingen av Hilma fram till 2027.

Hilma är en tjänst för offentliga upphandlingar där upphandlare inom den offentliga sektorn kan konkurrensutsätta sina upphandlingar samt anmäla kommande upphandlingar, pågående konkurrensutsättningar och resultaten från sina avslutade konkurrensutsättningar. Anbudsgivarna kan söka lämpliga upphandlingar och lämna anbud via Hilma. 

Hilma:s vision tar hänsyn till offentliga upphandlande enheter och anbudsgivare och aktörer som är intresserade av offentlig upphandling, såsom forskare, utvecklare och medier. 

Hilmas:s vision fram till 2027 sammanfattas på följande sätt:

  • Hilma har förbättrat transparensen vid offentlig upphandling och ökat anbudsgivarnas intresse för offentlig upphandling.
  • Hilma är känd som en tillförlitlig, avgiftsfri och användarorienterad offentlig annonseringskanal och plattform för konkurrensutsättning.
  • Hilma erbjuder öppna data om offentlig upphandling i lättillgänglig form liksom även en centraliserad kanal till informationstjänster om offentlig upphandling.

Hilma fungerar som en kanal till stöd- och informationstjänster för offentlig upphandling

Under de kommande åren kommer Hilma att utvecklas både som ett enkelt och intuitivt system för konkurrensutsättning på basnivå och som ett effektivt verktyg för att nå potentiella anbudsgivare. Hilma:s utveckling fokuserar allt mer på att underlätta anbudsgivarnas arbete samt på att göra offentlig upphandling mer tillgänglig och attraktiv.

Hilma erbjuder i fortsättningen en kanal för många olika tjänster i anslutning till offentlig upphandling, såsom stödtjänster, informationstjänster och andra nyttiga verktyg. Dessutom underlättas och förbättras utnyttjandet av den information som fås från Hilma. 

Hilma är en lagstadgad tjänst som tillhandahålls av finansministeriet och som drivs och utvecklas av den offentliga förvaltningens inköpscentral Hansel Ab på uppdrag av finansministeriet. Hilma utvecklas i samband med programmet för verkningsfull offentlig upphandling och genomförandet av den nationella strategin för offentlig upphandling. 

Mer information:
Olli-Juhani Piri, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 0295 530 173, olli-juhani.piri(at)gov.fi
Tuula Risikko, servicechef, Hansel, tfn 0294 444 277, tuula.risikko(at)hansel.fi