Hoppa till innehåll

Arbetsgruppens förslag
Informationsutbytet måste förbättras när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

finansministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2023 9.34
Pressmeddelande

Finansministeriets arbetsgrupp föreslår ändringar i lagstiftningen i syfte att effektivisera informationsutbytet när det gäller att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Slutrapporten innehåller en handlingsplan och ett utkast till regeringsproposition. Arbetet baserade sig på finansministeriets utredning om förbättrat informationsutbyte.
Arbetsgruppen föreslår ändringar i lagstiftningen som bland annat

  • säkerställer korrekta, aktuella och informationssäkra registeruppgifter om verkliga förmånstagare
  • utvidgar centralen för utredning av penningtvätts rätt att lämna ut uppgifter ur registret för övervakning av penningtvätt i enlighet med kreditinstitutsdirektivet
  • effektiviserar skyddspolisens och arbets- och näringsministeriets tillgång till information i syfte att trygga den nationella säkerheten.

Arbetsgruppen föreslår dessutom sådana ändringar i den praktiska verksamheten som effektiviserar informationsutbytet mellan myndigheter och övervakare.

Finland uppfyller sina internationella förpliktelser

Genom de ändringar som arbetsgruppen föreslår kan man säkerställa att Finland fullgör sina internationella förpliktelser när det gäller att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Finland har förbundit sig att bland annat till att organisera myndighetssamarbetet så att bestämmelserna om informationsutbyte inte hindrar bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mer information:
Jaana Vehmaskoski, arbetsgruppens ordförande, finansråd, tfn 0295 530 267, jaana.vehmaskoski(a)gov.fi
Elisa Luovula, specialsakkunnig, tfn 02955 30242, elisa.luovula(at)gov.fi

Finansmarknaderna