Hoppa till innehåll

Begäran om utlåtande
Insättningsgränsen för aktiesparkonton föreslås bli höjd

finansministeriet
Utgivningsdatum 6.9.2023 13.38
Pressmeddelande

Enligt förslaget ska man få deponera högst 100 000 euro på ett aktiesparkonto, medan den övre gränsen för närvarande är 50 000 euro. Lagändringen är på remiss fram till den 13 september

I övrigt förblir bestämmelserna om aktiesparkonton oförändrade. Kunden kan deponera sådana medel på kontot som tjänsteleverantören i enlighet med kundens beslut placerar i börsaktier eller andra noterade aktier. Spararen betalar skatt på avkastningen av investeringarna först när han eller hon tar ut medel från aktiesparkontot.

Finansministeriets förslag baserar sig på regeringsprogrammet, som syftar till att förbättra alla finländares möjligheter till välstånd och att främja en positiv förändring i ägandet. Regeringen strävar efter att förbättra små investerares ställning och att uppmuntra till långsiktigt sparande och investeringar.

Finansministeriet finslipar propositionen efter remissbehandlingen.  Avsikten är att regeringen lämnar en proposition med lagändringar till riksdagen i oktober.

Ytterligare information:

Paula Kirppu, lagstiftningsråd, tfn 02955 30552, paula.kirppu(at)gov.fi