Hoppa till innehåll

Kommentarer om utkastet till handlingsprogram för öppen förvaltning får lämnas i utlåtandetjänsten

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2023 12.34
Pressmeddelande

Öppen förvaltning är en central resurs för det finländska samhället. Finlands femte handlingsprogram för öppen förvaltning 2023-2027 innehåller de viktigaste prioriteringarna för arbetet med öppen förvaltning under de följande fyra åren. Utkastet till handlingsprogram kan kommenteras fram till den 25 augusti 2023.

Handlingsprogrammet innehåller Finlands åtaganden för att främja öppen förvaltning. I handlingsprogrammet ingår tre åtaganden:

 • dialoger och möten bidrar till demokratin och samsynen 
 • tillförlitlig information och samarbete stärker kompetensen
 • aktörer inom öppen förvaltning stöttas i Finland och internationellt

För varje åtagande i utkastet till handlingsprogram finns en åtgärd som ska hjälpa att fullgöra åtagandet. Idéer till handlingsprogrammet har samlats in vid olika evenemang och möten på olika håll i Finland, genom intervjuer och bland annat med hjälp av ett elektroniskt idéblad.  

Öppen förvaltning bygger upp medborgarnas förtroende, säkerhet och tro på framtiden 

I Finland har arbetet med att främja öppenhet långa och starka anor. Detta kräver dock kontinuerligt arbete och kontinuerlig utveckling. Finland deltar i det internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning (OGP) sedan tio år tillbaka. Genom handlingsprogrammet införs också OECD:s rekommendation om öppen förvaltning.  

De grundläggande målen för arbetet med öppen förvaltning har ända från början varit två: att bidra till starkare förtroende mellan olika aktörer i samhället och till lika möjligheter för alla att delta i samhällets verksamhet och samhällsutvecklingen. 

Arbetet omfattar åtta områden som rör öppen förvaltning: 

 • offentlighet 
 • begriplighet 
 • delaktighet
 • öppen verksamhet
 • förvaltningen som möjliggörare 
 • öppna data 
 • kommunikation  
 • förtroende

Mer information:
Katju Holkeri, finansråd, tfn 0295 530 087, katju.holkeri(at)gov.fi 
Ira Alanko, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 353, ira.alanko(at)gov.fi