Hoppa till innehåll

Kommun- och regionminister Ikonen: Finlands utveckling kräver både en stark stadspolitik och att regionernas särdrag beaktas

finansministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2023 9.43
Pressmeddelande

Regeringen vill säkerställa att kommunerna kan svara för sina grundläggande uppgifter. Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen säger att politiken bör beakta kommunernas, städernas och regionernas särdrag för att man ska kunna bygga ett starkt Finland i framtiden.

”Då kan vi bygga Finlands framgång på bästa sätt. Det är onödigt att tvinga alla kommuner och regioner i samma form, utan det är rimligt att använda regionernas skillnader som en resurs för hela Finland. Stora städer och stadsregioner är en drivkraft för tillväxt och internationalism, och å andra sidan tryggas Finlands självförsörjningsgrad och försörjningsberedskap av en livskraftig landsbygd. Därför lönar det sig nu att samarbeta och skapa de bästa verktygen som är lämpliga för olika regioner för att utveckla deras starka sidor och skapa livskraft”, säger minister Ikonen.

Syftet med statsminister Petteri Orpos regerings kommunpolitik är att säkerställa den fria kommunala självstyrelsen och genuina förutsättningar för att kommunerna ska kunna svara för sina grundläggande uppgifter i bildningsfrågor, ungdomsärenden, näringslivs-, boende- och markanvändningsfrågor.

Regeringen stärker de stora städernas livskraft

I enlighet med regeringsprogrammet har regeringen till exempel för avsikt att stärka städernas livskraft och lösandet av riksomfattande utmaningar genom en strategisk samarbetsallians som ingås med de största städerna. Även avtalen om markanvändning, boende och trafik (MBT) med de största stadsregionerna fortsätter. Regeringen bidrar även till att locka fler internationella investeringar genom att stärka verkställandet av de avtal om innovationsekosystem som ingåtts universitetsstäderna, universitetscentra och städerna i huvudstadsregionen.

Samtidigt stärker regeringen Finlands möjligheter, landsbygdens livskraft och försörjningsberedskapen till exempel genom att inleda Nordprogrammet och fortsätta med visionen för att utveckla östra Finland samt genom att främja målmedveten utveckling av västra och södra Finland och främja direkta investeringar i olika regioner.

Bestämmelserna om kommuner luckras upp

Enligt regeringsprogrammet ska verksamhetsförutsättningarna för alla kommuner stärkas genom en fortsatt avveckling av normer inom kommunernas nuvarande verksamhetsfält. För detta ändamål inleder regeringen ett avregleringsprogram för den kommunala sektorn. Till programmet kopplas i tillämpliga delar den sektorslagstiftning som styr kommunerna.

”Människors rätt till tjänster enligt grundlagen ska alltid tryggas, men det lönar sig också att pröva att lätta på bestämmelserna i olika kommuner och regioner. Vi vill skapa bättre möjligheter, betjäna människor och hitta nya, goda verksamhetsmodeller”, säger Ikonen.

I sin kommunpolitik tryggar regeringen verksamhetsförutsättningarna för tvåspråkiga och samiskspråkiga kommuner.

Mer information:
kontakt via ministerns sekreterare: Iina Kankainen, tfn 029 553 0256, iina.kankainen(at)gov.fi