Hoppa till innehåll

Mentorprogrammet för offentlig upphandling inleds för andra gången i syfte att stärka kompetensen inom offentlig upphandling

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2023 13.58
Nyhet

Finansministeriet, Kommunförbundet och HAUS-utvecklingscentral genomför inom ramen för programmet för verkningsfull offentlig upphandling ett mentorprogram som bidrar till kompetens inom offentlig upphandling. I programmet deltar 22 mentorer och 64 adepter, som alla är experter i offentlig upphandling inom den offentliga förvaltningen, den privata sektorn och den tredje sektorn.

Mentorprogrammet för offentlig upphandling inleddes tidigare denna månad med handledning för mentorer, och ett gemensamt inledande möte för alla deltagare ordnas den 22 september 2023 i Helsingfors. Programmet avslutas våren 2024. Mentorerna med gedigen erfarenhet av offentlig upphandling stöder och sparrar adepterna, som genom programmet får en möjlighet att öka sin yrkeskompetens och utvidga sina nätverk.

”Det är fint att se en så mångsidig deltagargrupp som omfattar välfärdsområden, kommunsektorn, statens ämbetsverk, församlingar, offentligt ägda aktiebolag, den privata sektorn och organisationssektorn samt utbildningsorganisationer. Det avspeglar väl hur många som arbetar med offentlig upphandling”, berättar Maria Röykkä, som är programchef för programmet för verkningsfull offentlig upphandling.

”En mångsidig deltagargrupp gör det möjligt att sprida information mellan organisationer av mycket olika slag, vilket är viktigt för att öka kompetensen och förståelsen. Det är också ett av mentorprogrammets mål”, konstaterar Niina Ruuskanen, som är specialsakkunnig vid Kommunförbundet.

Syftet med mentorprogrammet är att utbyta upphandlingskompetens och tyst kunskap, öka samarbetet och skapa nätverk över organisationsgränserna. Mentoreringen bidrar också till deltagarnas professionella utveckling.

”Det är särskilt fint att också de som sköter upphandlingar vid sidan av annat arbete har insett betydelsen av att utveckla sin upphandlingskompetens och hittat mentorprogrammet”, säger Marika Tuomela-Pyykkönen, som är överlärare vid yrkeshögskolan i Lappland.

Mentorprogrammet är en del av åtgärdsprogrammet för verkningsfull offentlig upphandling och den nationella strategin för offentlig upphandling. Ett viktigt mål för programmet är att främja kompetensen inom offentlig upphandling.

Ytterligare information:

Maria Röykkä, programchef, finansministeriet, maria.roykka(a)gov.fi

Niina Ruuskanen, specialsakkunnig, Kommunförbundet, niina.ruuskanen(a)kuntaliitto.fi

Marika Tuomela-Pyykkönen, överlärare, yrkeshögskolan i Lappland, marika.tuomela-pyykkonen(a)lapinamk.fi