Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Mervärdesskattelagen uppdateras till följd av Finlands Natomedlemskap

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.4.2023 12.30
Pressmeddelande
Bild: Nato

Mervärdesskattelagen ändras till följd av ändringar som föranleds av Finlands Nordatlantiska fördrag och som förutsätts av mervärdesskattedirektivet. Ändringarna gäller försvarsverksamheten inom ramen för försvarsalliansen Nato.

Försäljning av varor och tjänster i Finland till försvarsmakten i andra stater som är part i Nordatlantiska fördraget samt import av varor som dessa utför i Finland föreslås bli befriade från mervärdesskatt under vissa förutsättningar, om dessa staters försvarsmakters väpnade styrkor deltar i en gemensam försvarsinsats utanför den egna staten.

Den föreslagna lagen hänför sig till Finlands Natomedlemskap och avses träda i kraft så snart som möjligt. Finland blev medlem i Nordatlantiska försvarsalliansen Nato den 4 april 2023.
Regeringens proposition publiceras på den finska webbsidan för beslut.

Mer information:
Risto Sakki, konsultativ tjänsteman, tfn 0295530294, risto.sakki(at)gov.fi