Hoppa till innehåll

Mervärdesskattens anskaffningsneutralitet förbättras i beredningsskedet för välfärdsområdena

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 13.40
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att välfärdsområdena ges rätt att få skatten på skattepliktiga upphandlingar återburen redan före 2023, medan beredningen av deras egentliga verksamhet pågår. Syftet med ändringen är att förbättra mervärdesskattens anskaffningsneutralitet.

Rätten till återbäring gäller enligt propositionen också Helsingfors stad som har organiseringsansvar, HUS-sammanslutningen samt välfärdssammanslutningar. Propositionen utgör en del av social- och hälsovårdsreformen.

Ändringen påverkar inte nivån på den statliga finansieringen av välfärdsområdena 2021–2022. Planen är att propositionens konsekvenser för välfärdsområdenas finansiering ska beaktas i tilläggsbudgetpropositionen 2022 så att den samlade statliga finansieringen till välfärdsområdena förblir kostnadsneutral.

Ändringen avses träda i kraft så snart som möjligt och den ska tillämpas retroaktivt från och med 1 juli 2021.

Ytterligare information:
Marja Niiranen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30238, marja.niiranen(at)vm.fi