Hoppa till innehåll

Minister Ikonens statssekreterare och specialmedarbetare utnämnda

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.7.2023 10.20
Pressmeddelande
Maija Niskala, Elina Laavi och Minna Kurki.
Maija Niskala, Elina Laavi och Minna Kurki.

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen har utsett politices magister Maija Niskala och magister i samhällsvetenskaper Minna Kurki till sina specialmedarbetare. Förvaltningsmagister Elina Laavi är minister Ikonens statssekreterare.

Maija Niskala ansvarar i egenskap av specialmedarbetare för kommunförvaltningen, statens regionförvaltning och välfärdsområdena. Hon övergår till uppgiften från Samlingspartiets riksdagsgrupp där hon har arbetat som sakkunnig med ansvar för social- och hälsovårdspolitik och jämställdhetsfrågor. Dessförinnan har hon bland annat arbetat som t.f. generalsekreterare vid Samlingspartiets kvinnoförbund och som ledamotsassistent i riksdagen.
 
Minna Kurki ansvarar särskilt för ministerns kommunikation, IKT inom den offentliga förvaltningen samt frågor som gäller kommun- och stadsutvecklingen. Kurki har senast varit specialsakkunnig vid borgmästarstaben i Tammerfors. Dessförinnan har hon arbetat bland annat vid en reklambyrå för innehållsproduktion och som journalist i olika medier.
 
Statsrådet har redan tidigare utnämnt Elina Laavi till minister Ikonens statssekreterare. Statssekreteraren bistår ministern i uppgifter som anknyter till den politiska styrningen och till beredningen av ärenden. Laavi ansvarar bland annat för allmän förvaltningspolitik, arbetsgivarpolicy, avtalsenlighet samt frågor som gäller Åland och statsandelssystemet. Hon arbetar också som statssekreterare för forsknings- och kulturminister Sari Multala.
 
Mer information:
Elina Laavi, statssekreterare, tfn 040 708 2121
Maija Niskala, kommun- och regionministerns specialmedarbetare, tfn 045 6389 468
Minna Kurki, kommun- och regionministerns specialmedarbetare, tfn 040 590 9575