Hoppa till innehåll

Parlamentarisk utredning av regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen har inletts

finansministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2020 11.45 | Publicerad på svenska 31.8.2020 kl. 16.15
Pressmeddelande

Det parlamentariska utredningsarbete för regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen som tillsattes i juni inleddes med den parlamentariska styrgruppens möte den 27 augusti 2020. 

Vid det första mötet behandlades bland annat strukturerna inom den offentliga förvaltningen i Finland samt de nordiska landskapssystemen. 

Utkastet till en regeringsproposition om en reform av social- och hälsotjänsterna är på remiss till den 25 september 2020. Vid sitt möte behandlade styrgruppen de ramvillkor som utkastet till proposition utgör för det sektorsövergripande landskapet. 

Syftet med arbetet är att utreda vilka uppgifter som kan överföras, och under vilka förutsättningar, från kommunerna, samkommunerna och staten till de självstyrande områden som bildas i enlighet med regeringsprogrammet och som är större än en kommun. Omorganiseringen av Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifter inom social- och hälsovården samt omorganiseringen av andra uppgifter inom statens regionförvaltning utreds i samband med detta.

Ordförande för styrgruppen för det parlamentariska utredningsarbetet är riksdagsledamot Aki Lindén från socialdemokratiska riksdagsgruppen och vice ordförande riksdagsledamot Markus Lohi från Centerns riksdagsgrupp. Utredningsgruppens mandatperiod löper ut vid utgången av 2020. 

Ytterligare information: 

Aki Lindén, riksdagsledamot, tfn 09 432 3122, aki.linden(at)eduskunta.fi
Anu Nousiainen, finansråd, tfn 0295 530 326, anu.nousiainen(at)vm.fi