Hoppa till innehåll

Parlamentarisk utredning över regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen inleds

finansministeriet
Utgivningsdatum 11.6.2020 13.58 | Publicerad på svenska 11.6.2020 kl. 14.54
Pressmeddelande

I regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering konstateras det att de självstyrande områdena möjliggör en stegvis övergång till sektorsövergripande landskap. För att utreda ärendet tillsatte statsrådet 11.6 ett utredningsarbete för regionförvaltningen och de sektorsövergripande landskapen, vars mandattid varar till 31.12.2015.

Syftet med det parlamentariska arbetet är att utreda vilka uppgifter som kan överföras, och under vilka förutsättningar, från kommunerna, samkommunerna och staten till självstyrande områden som bildas i samband med social- och hälsovårdsreformen och som är större än en kommun. Valviras och regionförvaltningsverkens tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifter inom social- och hälsovården samt omorganiseringen av andra uppgifter inom statens regionförvaltning utreds också i samband med detta.

Ordförande för styrgruppen för det parlamentariska utredningsarbetet är riksdagsledamot Aki Lindén från socialdemokratiska riksdagsgruppen och vice ordförande riksdagsledamot Markus Lohi från Centerns riksdagsgrupp.

Samordning av utredningsarbetet i förhållande till social- och hälsovårdsreformen och andra riktlinjer i regeringsprogrammet

I det parlamentariska utredningsarbete som inleds beaktas de utgångspunkter som uppstår i fråga om social- och hälsovårdsreformen och som inverkar på vilka uppgifter som kan överföras till de framtida självstyrande områdena. I det parlamentariska utredningsarbetet beaktas dessutom den strategi för den offentliga förvaltningen som fastställts i regeringsprogrammet, den separata lösningen för huvudstadsregionen, frågor som gäller landskapens finansiering samt beredningen av landskapens beskattningsrätt, vilket sker i en separat parlamentarisk kommitté i enlighet med regeringsprogrammet.

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, kommunministerns specialmedarbetare, tfn 0295 160 996, Valtteri.aaltonen (at) vm.fi.

Anu Nousiainen, finansråd, tfn 02955 30326, anu.nousiainen(at)vm.fi