Hoppa till innehåll

Program för att utveckla informationssäkerheten i de gemensamma e-tjänsterna

finansministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2023 12.04
Nyhet
Glastak i en byggnad

Syftet med det av finansministeriet tillsatta programmet för utveckling av säkerheten hos gemensamma tjänster (PATO) är att säkerställa informationssäkerheten och beredskapen i det finländska samhället. Programmet genomförs av Valtori.

Det nya utvecklingsprogrammet PATO anknyter till stödjandet och uppföljningen av informations- och cybersäkerheten hos Valtoris serviceproduktion. Programmet tar också hänsyn till förändringarna i det internationella säkerhetsläget. Finansministeriet har tillsatt en styrgrupp med medlemmar från Valtori och ministeriet till stöd för ledningen och uppföljningen av programmet.
 
Programmålen inkluderar bland annat

•    Vidareutveckling av förmågan att övervaka hot mot informationssäkerheten
•    Utveckling av reaktionsförmågan till nationell toppnivå
•    Vidareutveckling av uppföljningen av sårbarheter i fråga om programvara och utrustning
•    Säker underhåll och förvaltning tjänsterna
•    Nationellt myndighetssamarbete
•    Kontinuerlig verifiering och utveckling av verksamheten
•    Stöd för informationssäker molnöverföring

Valtori har redan tidigare arbetat med ett program för utveckling av informationssäkerhetstjäns-ter (ValSec). De uppgifter som ingått i det föregående programmet inkluderas nu i PATO-programmet.  
Mer information: 

Mika Kuronen, styrgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 519 mika.kuronen(at)gov.fi
Niko Mäkilä, konsultativ tjänsteman, ansvarig för PATO-programmet, tfn 0295 530 188, niko.makila(at)gov.fi