Hoppa till innehåll

Regeringens proposition
Regeringen lämnade den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2023 till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2023 14.03
Pressmeddelande
Tilläggsbudget.

I tilläggsbudgetpropositionen föreslås tillägg bland annat för den försvarsmateriel som sänds till Ukraina och för de kostnader som orsakas av fågelinfluensan. I sin helhet minskar tilläggsbudgetpropositionen utgifterna för 2023 och behovet av nettoupplåning.  

I den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2023 minskar anslagsbehovet med 216 miljoner euro. De egentliga inkomsterna ökar med 31 miljoner euro. Dessa tillsammans minskar statens behov av nettoupplåning med cirka 248 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 10,2 miljarder euro 2023.

Anslagen minskar till exempel på grund av uppdaterade uppskattningar av behovet av stödåtgärder i anslutning till elpriset, som det beslutades om förra vintern, samt på grund av att nivån på EU:s medlemsavgifter och uppskattningen av ränteutgifterna har preciserats.

Tilläggsanslag föreslås bland annat för kostnaderna på 9,3 miljoner euro för försvarsmaterielstödet till Ukraina och för de kostnader på 11,7 miljoner euro som orsakas av fågelinfluensan. Det föreslås även anslag för några trafikprojekt, till exempel en grundlig reparation av banan Uleåborg-Laurila. 

Närmare information om tilläggsbudgetpropositionen ges i regeringens pressmeddelande om budgetförhandlingarna. 

Regeringen fattade vid budgetförhandlingarna beslut om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2023 och lämnade den till riksdagen torsdagen den 21 september.  

Mer information

Jussi Lindgren, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 530 514, jussi.lindgren(at)gov.fi