Hoppa till innehåll

Resenärers införsel av cigaretter och snus har ökat efter pandemin då människor reser igen

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.3.2023 9.30
Pressmeddelande

I fjol ökade den så kallade resandeinförseln av cigaretter med 119 procent och resandeinförseln av snus med 116 procent. Detta framgår av en intervjuundersökning som två ministerier beställt. Den kraftiga ökningen beror på att nivån 2020–2021 var exceptionellt låg.

Finländska resenärer förde i fjol in cirka 319 miljoner cigaretter och cirka 14,9 miljoner dosor snus. Resenärernas införsel av cigaretter ökade med 119 procent och införseln av snusdosor med 116 procent jämfört med året innan.

Ökningen beror i stor utsträckning på att resandet ökat efter att reserestriktionerna till följd av covid-19-pandemin hävts. Bland dem som svarade på intervjuundersökningen var det 211 procent fler som hade återvänt från en resa. Av de resenärer som återvände till landet förde 11 procent med sig cigaretter och 6 procent snus.

Undersökningen av resandeinförseln ger inte information om professionell olaglig införsel.

Införseln av cigaretter har följts upp med hjälp av enkäter sedan 2006. Resandeinförseln har minskat under uppföljningsperioden. Resandeinförseln var som störst 2008 då den uppgick till drygt 800 miljoner cigaretter. Under åren 2020–2021 var mängden exceptionellt liten på grund av pandemin och reserestriktionerna.

Resandeinförseln av snus undersöktes första gången 2009. Under nästan hela den period införseln av snus undersökts har den ökat. Mängden var som störst 2018 då den låg på ca 17,5 miljoner dosor snus. 

Cigaretter köps på färjorna, snus i Sverige

Cigarretter köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Butik på färja: 146 miljoner cigaretter (46 % av de cigaretter resenärer för med sig)
  • Estland: 38 miljoner cigaretter (12 %)
  • Ryssland: 7 miljoner cigaretter (2 %)
  • Lettland: 5 miljoner cigaretter (1 %)
  • något annat EU-land: 61 miljoner cigaretter (19 %)
  • flygplatsen: 27 miljoner cigaretter (8 %)
  • annat köpställe: 35 miljoner dosor (12 %).

Snus köps enligt enkäten på följande ställen:

  • Sverige 7,5 miljoner dosor (50% av snusdosor som resenärer infört)
  • butik på färja: 6,5 miljoner dosor (44%)
  • annat köpställe: 0,9 miljoner dosor (6%)

För eget bruk och åt andra

Av alla resenärer förde 65 procent in cigaretterna för eget bruk, 24 procent åt någon annan och 11 procent både för eget och för någon annans bruk. Av resenärerna uppgav 36 procent att de under en och samma resa hade fört in mer än en kartong cigaretter.

När det gäller resandeinförseln av snus svarade 73 procent av resenärerna att de fört in snusdosorna för eget bruk, 16 procent åt någon annan och 11 procent både för eget och för någon annans bruk. Av dem som förde in snus hade 28 procent med sig 1 kilo eller mer. 

Enkäten genomfördes som telefonintervju

Resandeinförseln följs varje vecka med hjälp av telefonintervjuer som genomförs av Kantar Public. Till intervjuerna väljs varje vecka slumpmässigt 500 finländare över 15 år (utom Åland). Uppgifterna från undersökningsperioden baserar sig således på drygt 26 000 samtal. Av dem som intervjuades 2022 hade cirka 1 900 återvänt från utlandet, och besvarade enkäten. I intervjun utreds privatinförseln av tobaksprodukter under de två gångna veckorna. 

De slumpmässigt utvalda svaren generaliseras till befolkningsnivå så att svaren för varje befolkningsgrupp beskriver storleken på denna befolkningsgrupp. Variationsintervallet för resandeinförselresultaten är +/– 50 miljoner stycken i fråga om cigaretter och +/– 3,5 miljoner dosor på årsnivå i fråga om snus (med 95 procents konfidensnivå). 

Undersökningen om resandeinförsel utfördes på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

Ytterligare information:
Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 029 553 0577, jenni.oksanen(at)gov.fi
Meri Paavola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3343, meri.paavola(at)gov.fi