Hoppa till innehåll

Så här framskrider beredningen av budgeten för 2024

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.8.2023 12.09
Nyhet

Budgeten för 2024 bereds vid regeringens budgetförhandlingar den 19–20 september. Regeringens proposition om statsbudgeten för 2024 offentliggörs den 9 oktober.

Tidsplan för budgetberedningen:

  • 24–25.8. Finansministeriets interna budgetförhandlingar
  • 28.8. Finansministeriets budgetförslag offentliggörs
  • 5–6.9. Bilaterala förhandlingar mellan finansministeriet och de andra ministerierna
  • 19–20.9. Regeringens budgetförhandlingar
  • 9.10. Budgetpropositionen behandlas vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde varefter den publiceras