Hoppa till innehåll

Sekretariat tillsatt för att bereda kommunekonomiprogrammet 

finansministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2023 15.07
Pressmeddelande

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen har tillsatt ett sekretariat för beredningen av kommunekonomiprogrammet. Sekretariatet är verksamt i två år. I samband med programmet bedömer man finansieringens tillräcklighet med tanke på skötseln av kommunernas uppgifter.

Kommunekonomiprogrammet är en del av beredningen av planen för de offentliga finanserna och budgetpropositionen. Programmet tar hänsyn till förändringarna i kommunernas verksamhetsmiljö, efterfrågan på tjänster och kommunernas uppgifter, och det inkluderar dessutom en uppskattning av den kommunala ekonomins utveckling. 

Kommunekonomiprogrammet publiceras två gånger om året. Vårens kommunekonomiprogram utarbetas i samband med beredningen av planen för de offentliga finanserna och höstens program i samband med budgetpropositionen.

Sekretariatets mandatperiod pågår till den 30 juni 2025. Sekretariatet leds av finansministeriet. Både Finlands Kommunförbund och alla ministerier som bereder lagstiftning om kommunernas uppgifter och statliga åtgärder som påverkar den kommunala ekonomin har representanter i sekretariatet.

Mer information: 
Minna-Marja Jokinen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 029553 0018, minna-marja.jokinen(at)gov.fi

Finanspolitiken Kommunärenden