Hoppa till innehåll

Statsrådet beslutade om ändring av fullmakten för Norra Österbottens välfärdsområde att uppta lån

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.9.2022 13.45
Pressmeddelande
Fönster på byggnadens fasad.

Statsrådet har beslutit att ändra fullmakten för Norra Österbottens välfärdsområde att uppta lån för 2023. Den nya fullmakten är cirka 448 miljoner euro. Fullmakten att uppta lån kan ändras om investeringarna är nödvändiga.

Statsrådet fattade i juni 2022 beslut om samtliga välfärdsområdens fullmakter att uppta lån. Välfärdsområdena får uppta långfristiga lån i enlighet med fullmakten för att finansiera investeringar enligt sina investeringsplaner. Beslutet från juni grundade sig på uppgifterna i sjukvårdsdistriktens och specialomsorgsdistriktens bokslut och budgetar, och i det beslutet beviljades Norra Österbottens välfärdsområde ingen fullmakt att uppta lån.

Norra Österbottens välfärdsområde ansökte i slutet av juni om ändring av fullmakten att uppta lån. Behovet att ändra fullmakten att uppta lån beror i huvudsak på det pågående byggprojektet för ett universitetssjukhus, för vilket Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt har beviljats dispens i enlighet med den s.k. begränsningslagen och vars slutförande överförs till välfärdsområdet. 

Statsrådet kan ändra välfärdsområdets fullmakt att uppta lån om investeringarna är nödvändiga för kontinuiteten i produktionen av välfärdsområdets tjänster eller för att trygga de tjänster som krävs enligt lag, och om investeringsbehovet inte kan täckas på annat sätt. 

Statsrådet ställde villkor för ändring av fullmakten att uppta lån

Välfärdsområdet kan använda fullmakten att uppta lån endast för investeringar och motsvarande avtal som är nödvändiga med tanke på kontinuiteten i tjänsteproduktionen eller för att trygga de tjänster som förutsätts i lagstiftningen. Välfärdsområdet ska dessutom göra en funktionell och ekonomisk omvärdering av den del av sjukhusprojektet som ännu inte har inletts. Statsrådet förutsätter att välfärdsområdet också utarbetar ett sådant produktivitets- och ekonomiprogram som säkerställer välfärdsområdets förmåga att sköta sina lån på lång sikt och som tryggar de lagstadgade tjänsterna. 

Statsrådets beslut baserade sig på beredningsgruppens förslag. I beredningsgruppen ingick företrädare för välfärdsområdet och de ministerier som styr välfärdsområdet, och gruppen hade till uppgift att bedöma förutsättningarna för ändring av fullmakten att uppta lån, storleken på den nödvändiga fullmakten samt villkoren för välfärdsområdet.

Ytterligare information:
Ville-Veikko Ahonen, förändringsdirektör, tfn 02955 30066, ville-veikko.ahonen(at)gov.fi
Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Ville Salonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi