Hoppa till innehåll

Statsrådet utfärdade en förordning om avgifter till regionförvaltningsverken som gäller till utgången av året

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.6.2023 13.37
Pressmeddelande

Statsrådet har utfärdat bestämmelser om avgifterna för regionförvaltningsverkens prestationer, såsom tjänster, fram till slutet av 2023. Förordningen träder i kraft i början av juli. Avgiftsförordningen gäller sådana avgifter till regionförvaltningsverken som en kund hos verket betalar för de tillstånd hen ansökt om eller för någon annan motsvarande prestation.

Regionförvaltningsverkens prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet har redan länge haft en alltför låg täckning. Syftet med dessa avgifter är att täcka statens kostnader som prestationen ger upphov till. Prisnivåerna för flera prestationsgrupper höjdes vid ingången av 2023. Enligt avgiftstabellen som följer som bilaga till förordningen höjs avgifterna för alkoholförvaltningen, näringslivstillsynen och tillstånden för djurförsök ytterligare i syfte att förbättra kostnadstäckningen. I förordningen ingår nu också bestämmelser om en ny prestation som gäller registrering av personer som transporterar vissa djur. 

Mer information:
Taru Alanaatu, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 295, taru.alanaatu(at)gov.fi