Hoppa till innehåll

Universitetssjukhustillägg till finansieringen av välfärdsområdena från och med 2024

finansministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.32 | Publicerad på svenska 23.3.2023 kl. 16.33
Pressmeddelande

De ändringar i lagen om välfärdsområdenas finansiering som gäller universitetssjukhustillägget stadfästes vid presidentföredragningen den 23 mars.

Finansieringen av välfärdsområdena ökas på grund av universitetssjukhustillägget. På 2024 års nivå är ökningen uppskattningsvis 130,6 miljoner euro. Universitetssjukhustillägget riktas till de välfärdsområden som driver universitetssjukhus och till Helsingfors stad enligt invånarantalet. Tillägget är lika stort för alla, ca 38 euro per invånare.

Summan läggs till i välfärdsområdenas kalkylerade allmänna finansiering. Universitetssjukhustillägget beaktas vid övergångsutjämningen av finansieringen på samma sätt som de övriga bestämningsgrunder för finansieringen som redan ursprungligen ingick i finansieringslagen.

Lagförslaget ändrades inte vid riksdagsbehandlingen från vad som framfördes i regeringens proposition (322/2022 rd). 

Mera information: 
Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 0295 530 266, eeva.maenpaa(a)gov.fi
Jenni Jaakkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30570, jenni.jaakkola(at)gov.fi