Hoppa till innehåll

Välfärdsområdena har i fortsättningen representation i Kevas styrelse

finansministeriet
Utgivningsdatum 21.3.2023 17.43
Nyhet

Republikens president stadfäste den 3 mars en lagändring som gäller Kevas förvaltning. I fortsättningen ska även välfärdsområdena vara representerade i Kevas fullmäktige och styrelse.

Representanterna för kommunerna och välfärdsområdena väljs bland personer som Kommunförbundet och välfärdsområdena tillsammans har föreslagit. Från och med 2025 beaktas det gemensamma resultatet vid kommunalvalet och välfärdsområdesvalet när kommunernas och välfärdsområdenas fullmäktigeledamöter utses.

De första fullmäktigeledamöter som valts på det nya sättet inleder sin verksamhet 2025 när de nuvarande fullmäktigeledamöternas mandattid löper ut. Styrelsen väljs däremot på det nya sättet för första gången redan tidigare, dvs. när den nuvarande styrelsens mandatperiod löper ut hösten 2023.

Genom samma lagändring förlängdes även yrkeshögskoleaktiebolagens möjlighet att kvarstå som medlemssamfund i Keva till utgången av 2035. 

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2023.

Mer information:
Marja Liukko, specialsakkunnig, tfn 0295 530 566, marja.liukko(a)gov.fi
Ville Koponen, regeringsråd, tfn 0295 530 504, ville.koponen(a)gov.fi

Hyvinvointialueet Kommunärenden